Sverige stöttar inte räddningsplan för utsläppshandeln

Sverige sätter krokben för ett av EU:s viktigaste system för att minska utsläppen och därmed förbättra för klimatet. Att handeln med utsläppsrätter håller på att kollapsa har varit känt en längre tid, och allt fler länder ansluter sig nu till ett förslag från EU:kommissionen som skulle rädda systemet. Men Sverige tvekar.

- Vill man rädda utsläppshandeln måste man stödja kommissionens förslag om att plocka bort utsläppsrätter motsvarande 900 miljoner ton koldioxid. Om vi minskade utsläppet skulle det driva upp priserna på kvarvarande utsläppsrätter och öka incitamenten för utsläppsintensiv industri att investera i ny teknik som skulle minska utsläppen, säger Svante Axelsson, generalsekreterare i Naturskyddsföreningen.

Det finns helt enkelt för mycket utsläppsrätter inom EU. Det beror dels på en övertilldelning, dels att investeringen av förnybar energi har ökat. Dessutom har den ekonomiska krisen gjort att företagens produktion gått ned vilket har minskat behoven av att använda utsläppsrätterna.  Det har gjort att priset idag är rekordlågt för en utsläppsrätt och hamnade under tre Euro förra veckan, alltså under 2.7 öre per kg koldioxid.

Det är i praktiken en kollaps av hela marknaden och något drastiskt måste göras om detta potentiella styrmedel skall räddas. Med detta låga utsläppspris blir det ingen fart på energiomställningen och kolet blir allt för billigt att använda, säger Svante Axelsson.

Nu ställer sig även Finland, Belgien, Litauen och Österrike bakom kommissionens förslag om att helt enkelt temporärt plocka bort  utsläppsrätter motsvarande 900 miljoner ton. Tidigare har Spanien, Italien och Nederländerna stöttat förslaget. Egentligen skulle länderna ha stöttat Storbritanniens förslag att permanent skrota 30 procent av utsläppsrätterna men det var tydligen för radikalt och nu är kommissionens förslag det enda realistiska att ta ställning till.

- Jag kan inte förstå varför Sverige och Lena Ek tvekar i denna fråga. Det finns nästa inte någon billigare klimatåtgärd och de svenska företagen är i allt väsentligt vinnare om priset på utsläppspriset går upp. Varför är den svenska regeringen så passiv i denna fråga? säger Svante Axelsson.

För frågor kontakta:

Svante Axelsson, generalsekreterare Naturskyddsföreningen, 070-728 25 85

Louise Wileen Bjarke, presschef Naturskyddsföreningen, 070-884 77 28

Taggar:

Om oss

Naturskyddsföreningen är Sveriges största miljöorganisation med 226 000 medlemmar. Vi sprider kunskap, kartlägger miljöhot, presenterar lösningar samt påverkar politiker och myndigheter såväl nationellt som internationellt. Dessutom står vi bakom miljömärkningen Bra Miljöval. Klimat, hav, skog, miljögifter och jordbruk är våra viktigaste arbetsområden. Föreningen har lokalföreningar och länsförbund över hela landet. Välkommen att bli medlem, skänka en gåva eller bli företagssponsor. Pg 90 19 09-2 | 08-702 65 00www.naturskyddsforeningen.se

Prenumerera

Dokument & länkar