Sveriges miljörörelser lämnade FN:s klimatmöte i protest

Naturskyddsföreningen gör idag en gemensam manifestation tillsammans med WWF, Greenpeace och Friends of the Earth och tågar ut förhandlingsbyggnaden. Den stora majoriteten av den samlade internationella miljörörelsen anser att något nytt måste göras för att bryta den negativa spiral som nu präglar klimatförhandlingarna. 

-          Det är fullständigt oacceptabelt att regeringarna inte tar sitt ansvar när klimatforskarna är så tydlig med vad som måste göras. Det finns över huvudtaget inga konkreta förslag om hur världen skall minska sina utsläpp från 2015 till 2020 vilket är den tidsperiod som är avgörande för att undvika en temperaturökning på två grader. Vi måste nu ge en kraftfull signal till hela världen om att de pågående förhandlingar inte löser uppdraget med att undvika katastrofala klimatförändringar, säger Svante Axelsson, generalsekreterare Naturskyddsföreningen.

-           Att vi idag lämnar COP 19 är ett sätta att öka trycket i FN:s förhandlingar men nu måste frågan lyftas till stats och regeringschefer.  Frågor om finansiering  och olika investeringar är för komplex för att lösas av bara miljöministrar.  FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon har bjudit in till ett högnivåmöte den 24 september och då måste de regeringscheferna lämna in löften om utsläppsminskningar som gör det möjligt att undvika en global temperaturökning på maximalt två grader, säger Svante Axelsson, generalsekreterare Naturskyddsföreningen.

För mer information:

Svante Axelsson, generalsekreterare Naturskyddsföreningen, 070-728 25 85

Sven Hunhammar, klimatchef Naturskyddsföreningen, 070-207 20 60

Kristoffer Talltorp, pressansvarig, 070- 925 18 93

Naturskyddsföreningen är en ideell miljöorganisation med kraft att förändra. Vi sprider kunskap, kartlägger miljöhot, skapar lösningar samt påverkar politiker och myndigheter såväl nationellt som internationellt. Dessutom står vi bakom världens tuffaste miljömärkning Bra Miljöval. Klimat, hav, skog, miljögifter och jordbruk är våra viktigaste arbetsområden. Föreningen har 191 000 medlemmar och finns i lokalföreningar och länsförbund över hela landet. Välkommen att bli medlem, skänka en gåva eller bli företagssponsor. www.naturskyddsforeningen.se | Pg 90 19 09-2 | 08-702 65 00

Om oss

Naturskyddsföreningen är Sveriges största miljöorganisation. Vi sprider kunskap, kartlägger miljöhot, presenterar lösningar samt påverkar politiker och myndigheter såväl nationellt som internationellt. Dessutom står vi bakom miljömärkningen Bra Miljöval. Klimat, hav, skog, miljögifter och jordbruk är våra viktigaste arbetsområden. Föreningen har lokalföreningar och länsförbund över hela landet. Välkommen att bli medlem, skänka en gåva eller bli företagssponsor. Pg 90 19 09-2 | 08-702 65 00www.naturskyddsforeningen.se

Prenumerera

Media

Media