Tonvis med olagligt avverkad regnskog säljs i Sverige

Trots de senaste årens debatt om avverkningen av regnskogen och dess konsekvenser för klimatförändringen har bara ett av de trävaruföretag som verkar i Sverige beslutat sluta sälja tropiska trävaror. Företagen har dålig kontroll över de tropiska träslagens ursprung konstaterar Naturskyddsföreningen och Swedwatch i en rapport som publiceras idag.En stor del av avverkningarna i regnskogen bryter mot de lokala lagarna och mot internationella överenskommelser. En studie gjord av miljöorganisationer visar att uppemot 80 procent av avverkningarna i Indonesien var olagliga. I Brasilien och Kongo-Kinshasa har FN visat att 50 procent var olagligt.

– För att få stopp på det här måste alla ta sitt ansvar: företagen, producentländerna, och konsumenterna. I vår granskning av de svenska kandidaterna till EU-parlamentet var alla för ett förbud av olagligt avverkat trä. Jag utgår från att också regeringen agerar i EU för ett sådant förbud, säger Mikael Karlsson.

Tropiska hårdträslag efterfrågas i Sverige till inredningar i exklusiva båtar, köksinredningar, golv, dörrar, lister och trädgårdsmöbler. 2007 importerades drygt 20 tusen kubikmeter virke och 2,2 ton fanér. Förutom importen av träråvara importeras en stor mängd färdiga trädgårdsmöbler.

I rapporten ”Oädel handel” har Naturskyddsföreningen och SwedWatch granskat sex företag som handlar med importerat trä. Fem av dessa: Edward Hultén AB, Interwood AB, Pegon AB, Bohmans Fanerkompaniet och Woody Bygghandel importerar och levererar trävaror från tropiska skogar till byggbutiker medan det sjätte Tarkett beslutat sluta med importen till den nordiska marknaden men fortsätter som tidigare på sin övriga marknad.

Rapporten konstaterar att det idag är svårt att kontrollera påståenden om att trä avverkas på ett hållbart sätt. FSC, Forest Stewardship Council, är en skogscertifiering som Naturskyddsföreningen ställt sig bakom. Den innebär ett samarbete mellan bland andra skogsbolag och miljörörelse.

– Köp inte produkter av tropiskt trä som inte är FSC-märkta även om säljarna påstår att de är hållbart avverkade. Kontrollen är mycket dålig och rapporter från Brasilien och Indonesien talar om att över hälften av det trä som exporteras är illegalt avverkat i dessa länder, säger Mikael Karlsson.

Rapportens granskning av de sex företagen visar att dessa förbättrat sitt inköpsarbete för tropiska träslag de senaste åren. Men kontrollen av träets ursprung är fortfarande alltför dålig.

– Den information som kunderna får är i samtliga fall bristfällig. Ett av företagen, Tarkett, har slutat sälja tropiskt trä i Norden men fortsätter utanför Norden vilket för mig är obegripligt, säger Maria Rydlund, internationell skogshandläggare på Naturskyddsföreningen.

Läs hela rapporten: http://www.naturskyddsforeningen.se/upload/press/rap-swedwatch-timmer09.pdf

För frågor kontakta: Mikael Karlsson, ordförande 070-316 27 22 mikael.karlsson@naturskyddsforeningen.se Maria Rydlund, internationell skogshandläggare 070-3508370 maria.rydlund@naturskyddsforeningen.se Anders Grönvall, presschef, 070-655 46 19 anders.gronvall@naturskyddsforeningen.se

Om oss

Naturskyddsföreningen är Sveriges största miljöorganisation med 226 000 medlemmar. Vi sprider kunskap, kartlägger miljöhot, presenterar lösningar samt påverkar politiker och myndigheter såväl nationellt som internationellt. Dessutom står vi bakom miljömärkningen Bra Miljöval. Klimat, hav, skog, miljögifter och jordbruk är våra viktigaste arbetsområden. Föreningen har lokalföreningar och länsförbund över hela landet. Välkommen att bli medlem, skänka en gåva eller bli företagssponsor. Pg 90 19 09-2 | 08-702 65 00www.naturskyddsforeningen.se

Prenumerera

Dokument & länkar