Trafikverket planerar för att missa klimatmålen

Idag rapporterar SVT Rapport om den omfattande kritik som framkommit mot Trafikverkets plan förslag till plan för transportsystemet 2014-2025 som presenterades i juni och som nu varit på remiss. 

- Trafikverkets planering är att medvetet frontalkrocka med klimatmålen, något som man också öppet erkänner i sin plan. Underlaget är så uselt att Naturvårdsverket menar att Trafikverket bryter mot Miljöbalken. Regeringen borde säga åt myndigheten att komma tillbaka med en plan på hur trafiken ska kunna bli en lösning på klimatutmaningen istället för att vara problemet, säger Svante Axelsson, generalsekreterare i Naturskyddsföreningen.

I Trafikverkets plan presenteras hur man ska fördela 522 miljarder under perioden 2014-2025.

- Ett grundproblem med Trafikverkets plan är prognosen av att vägtrafiken kommer att öka med 34 procent till 2025. En hög prognos gör att det byggs mer vägar. Den senaste trafikprognosen trodde man exempelvis att tågtrafiken skulle öka med 26 procent, i verkligheten ökade den med 59 procent, säger Sven Hunhammar, klimatchef på Naturskyddsföreningen.

Tidigare trafikprognoser för perioden 1997-2010 slog helt fel. Prognosen för personbilar +28,6 % blev i verkligheten bara +13 %, persontågen ökade mer än dubbelt så mycket som antogs från +26% till +59%, Inrikesflyget antagna ökning på + 23,7 % blev i stället en minskning på -6%. På godssidan slog prognoserna lika fel där lastbilstrafikens prognostiserade ökning på hela 37,8 % i stället blev till en minskning på 1%. Godstågstranporternas prognos med +10,3% blev i verkligheten +22%.

Naturskyddsföreningens remissyttrande på Trafikverkets plan finns bifogad.

Naturvårdsverkets remissyttrande på Trafikverkets plan finns att läsa här:

http://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/rattsinformation/yttranden/2013/130930-yttrande-nationell-plan-for-transportsystemet-2014-2025.pdf

Läs Trafikverkets plan:

http://www.trafikverket.se/Foretag/Planera-och-utreda/Planer-och-beslutsunderlag/Nationell-planering/Nationell-plan-for-transportsystemet-2014--2025/

För mer information:

Svante Axelsson, generalsekreterare Naturskyddsföreningen, 070-728 25 85

Sven Hunhammar, klimatchef, 070-207 20 60

Kristoffer Talltorp, pressansvarig, 070- 925 18 93

Naturskyddsföreningen är en ideell miljöorganisation med kraft att förändra. Vi sprider kunskap, kartlägger miljöhot, skapar lösningar samt påverkar politiker och myndigheter såväl nationellt som internationellt. Dessutom står vi bakom världens tuffaste miljömärkning Bra Miljöval. Klimat, hav, skog, miljögifter och jordbruk är våra viktigaste arbetsområden. Föreningen har 191 000 medlemmar och finns i lokalföreningar och länsförbund över hela landet. Välkommen att bli medlem, skänka en gåva eller bli företagssponsor. www.naturskyddsforeningen.se | Pg 90 19 09-2 | 08-702 65 00

Om oss

Naturskyddsföreningen är Sveriges största miljöorganisation. Vi sprider kunskap, kartlägger miljöhot, presenterar lösningar samt påverkar politiker och myndigheter såväl nationellt som internationellt. Dessutom står vi bakom miljömärkningen Bra Miljöval. Klimat, hav, skog, miljögifter och jordbruk är våra viktigaste arbetsområden. Föreningen har lokalföreningar och länsförbund över hela landet. Välkommen att bli medlem, skänka en gåva eller bli företagssponsor. Pg 90 19 09-2 | 08-702 65 00www.naturskyddsforeningen.se

Prenumerera

Media

Media