Underhåll och utveckla den järnväg som finns

Naturskyddsföreningen tycker att inriktningen i regeringens infrastrukturproposition är bra. Den innebär en förbättring jämfört med den förra regeringens motsvarande satsningar. Men det finns en risk att pengar till höghastighetståg och stora vägprojekt äter upp resurser som behövs för underhåll och utveckling av befintlig järnväg.

– Det är bra att regeringen satsar på tåg. De satsningar som regeringen nu presenterar gäller fram till 2029 och är helt avgörande för Sveriges klimatpolitik. Framför allt handlar det om möjligheterna att nå det mål som politikerna nyligen kommit överens om att minska utsläppen från transportsektorn med 70 procent till 2030. Den aviserade satsningen är stor men den är inte tillräcklig för att klara målen, säger Johanna Sandahl, Naturskyddsföreningens ordförande.

I Trafikverkets underlagsrapport (2015:208) anges behovet för att bibehålla dagens funktionalitet i järnvägssystemet under den planerade perioden 2018-2029 till cirka 156 miljarder kronor. Det behövs dessutom 36 miljarder kronor för eftersläpande underhåll under samma period. Totalt alltså 192 miljarder. I infrastrukturproppen avsätts endast 125 miljarder till detta.

Det är bra och nödvändigt att underhållet av järnvägen ökar kraftigt. Men det räcker emellertid inte om man jämför med de underhållsinvesteringar som Trafikverket har beskrivit i sitt underlag till regeringen. Det behövs mer pengar enbart för att se till att järnvägen fungerar idag och för att ta igen de eftersläpade underhållet, påpekar Oscar Alarik, Naturskyddsföreningens klimatchef.

Naturskyddsföreningen vill se en tydligare omprioritering från väg till järnväg och tycker att det är viktigt att de investeringar som görs ger största möjliga nytta för samhället och klimatet. Vi förutsätter att Trafikverket står fast i den bedömning verket gjort att vägkapaciteten som finns är i stort sett tillräcklig. Det betyder att pengarna för nyinvesteringar i stort sett helt borde fokuseras på järnväg, säger Johanna Sandahl. 

Kontakt:
Johanna Sandahl, ordförande, Naturskyddsföreningen, 070 357 80 23
Oscar Alarik, klimatchef, Naturskyddsföreningen, 070 611 32 29
Eva-Lena Neiman, presskommunikatör, Naturskyddsföreningen 070 794 04 07

Naturskyddsföreningen är en ideell miljöorganisation med kraft att förändra. Vi sprider kunskap, kartlägger miljöhot, skapar lösningar samt påverkar politiker och myndigheter såväl nationellt som internationellt. Dessutom står vi bakom världens tuffaste miljömärkning Bra Miljöval. Klimat, hav, skog, miljögifter och jordbruk är våra viktigaste arbetsområden. Föreningen har 224 000 medlemmar och finns i lokalföreningar och länsförbund över hela landet. Välkommen att bli medlem, skänka en gåva eller bli företagssponsor. www.naturskyddsforeningen.se | Pg 90 19 09-2 | 08-702 65 00

Taggar:

Om oss

Naturskyddsföreningen är Sveriges största miljöorganisation med 226 000 medlemmar. Vi sprider kunskap, kartlägger miljöhot, presenterar lösningar samt påverkar politiker och myndigheter såväl nationellt som internationellt. Dessutom står vi bakom miljömärkningen Bra Miljöval. Klimat, hav, skog, miljögifter och jordbruk är våra viktigaste arbetsområden. Föreningen har lokalföreningar och länsförbund över hela landet. Välkommen att bli medlem, skänka en gåva eller bli företagssponsor. Pg 90 19 09-2 | 08-702 65 00www.naturskyddsforeningen.se

Prenumerera

Dokument & länkar