Utbildning om barnens skogar i Stockholms län

Naturskyddsföreningen arbetar för att uppmärksamma de tätortsnära skogarnas värden och för att skogen ska vara tillgänglig för alla. Projektet ”Bevara barnens skogar” syftar till att fler barn ska få möjlighet att vistas i skogen och att fler pedagoger ska inspireras att använda skogen i skolundervisningen.Under september och oktober genomför Naturskyddsföreningen i samarbete med naturskolan i Falun sex fortbildningar för pedagoger i utomhuspedagogik med tema "Skogen som klassrum”. Fortbildningarna äger rum i Rättvik, Avesta, Arvika, Grums och Stockholm. Under fortbildningen får pedagogerna prova på utomhuspedagogiska övningar i skolans olika ämnen, exempelvis svenska, engelska, matematik och NO/teknik.

– Eftersom de flesta barn tillbringar en stor del av sin dag i skolan spelar skolans sätt att undervisa en viktig roll för deras hälsa och förmåga till lärande, berättar Mia Bucht, naturskolepedagog på Falu Naturskola, som leder fortbildningen.

Ytterligare en del i projektet ”Bevara barnens skogar” är naturguidningar för politiker i skogar som används av barn. Naturskyddsföreningen vill att kommuner ska utforma bindande planer för hur skogar som ligger nära skolor kan skyddas, skötas och göras tillgängliga långsiktigt.

För mer fakta: http://www.naturskyddsforeningen.se/upload/Foreningsdokument/Ovrigt/skogen_som_klassrum.pdf

Utomhuspedagogisk fortbildning äger rum den 30 september kl 9-16 och den 1 oktober kl 9-16 vid Naturens hus i Bergianska trädgården, Stockholm.

För frågor kontakta: Märta Berg, projektledare Skydda tätortsnära skogar, 08-702 65 46, marta.berg@naturskyddsforeningen.se Mia Bucht, naturskolepedagog Falu naturskola, 070-265 83 92, mia.bucht@telia.com Mårten Wallberg, ordförande Naturskyddsföreningen i Stockholms län, 0733-746 714, marten.wallberg@naturskyddsforeningen.se

Om oss

Naturskyddsföreningen är Sveriges största miljöorganisation med 226 000 medlemmar. Vi sprider kunskap, kartlägger miljöhot, presenterar lösningar samt påverkar politiker och myndigheter såväl nationellt som internationellt. Dessutom står vi bakom miljömärkningen Bra Miljöval. Klimat, hav, skog, miljögifter och jordbruk är våra viktigaste arbetsområden. Föreningen har lokalföreningar och länsförbund över hela landet. Välkommen att bli medlem, skänka en gåva eller bli företagssponsor. Pg 90 19 09-2 | 08-702 65 00www.naturskyddsforeningen.se

Prenumerera