Utskott fick ny trängsellag

Flytta makten över trängselavgifterna från riksdagen till kommuner och landsting! Det krävde Naturskyddsföreningen på tisdagen vid en uppvaktning av riksdagens skatteutskott. I samband med uppvaktningen överlämnade föreningen ett förslag till helt ny lag där alla avgörande beslut läggs hos kommuner eller landsting.Föreningen redovisade för utskottet den prognos över vägtrafikens utveckling som tagits fram i samband med den förhandling om Stockholmstrafiken som förra finansborgarrådet i Stockholm, Carl Cederschiöld, genomförde 2007. Slutsatsen är att även om man fram till 2030 bygger ut väg- och järnvägsnätet för närmare 150 miljarder väntas bilköerna öka 5-8 gånger.

I Göteborg visade länsstyrelsen så sent som i fredags att trängselavgifter är nödvändiga om det ska vara möjligt att uppfylla lagstadgade krav om minskade luftföroreningar.

– En smart lagstiftning om trängselavgifter är avgörande för möjligheterna att hantera den framtida trafiksituationen i storstäderna, säger Magnus Nilsson, trafikexpert vid Naturskyddsföreningen.

– Nuvarande system med en statlig trängselskatt är extremt stelbent. Det innebär bl a att riksdagen måste blandas in vid minsta justering av systemet och att kontrollen över intäkterna också ligger i riksdagen. Den typen av beslut måste kunna tas på lokal nivå så att trängselavgifterna blir en självklar del av den regionala trafik- och miljöplaneringen, säger Svante Axelsson.

Ett avgörande problem i sammanhanget är att regeringsformen inte tillåter att riksdagen inför en lagstiftning om lokalt kontrollerade trängselavgifter. Naturskyddsföreningen föreslår därför ett tillägg till regeringsformen som ger riksdagen denna möjlighet.

– Alla partier har på olika sätt uttalat sig för att makten över trängselavgifterna bör läggas lokalt. Nu vill vi se att det händer något, säger Svante Axelsson.

Hela förslaget kan laddas ned från: http://www.naturskyddsforeningen.se/upload/Foreningsdokument/2008-08-14Forslag-till-lag-om-trangselavgifter.pdf

För frågor kontakta: Svante Axelsson, generalsekreterare 070-7282585 svante.axelsson@naturskyddsforeningen.se Magnus Nilsson, trafikexpert 0708-99 66 88 magnus.nilsson@naturskyddsforeningen.se Mårten Wallberg, ordförande Naturskyddsföreningen i Stockholms län 0733-746 714 marten.wallberg@naturskyddsforeningen.se Anders Grönvall, presschef, 070-655 46 19 anders.gronvall@naturskyddsforeningen.se

Om oss

Naturskyddsföreningen är Sveriges största miljöorganisation med 226 000 medlemmar. Vi sprider kunskap, kartlägger miljöhot, presenterar lösningar samt påverkar politiker och myndigheter såväl nationellt som internationellt. Dessutom står vi bakom miljömärkningen Bra Miljöval. Klimat, hav, skog, miljögifter och jordbruk är våra viktigaste arbetsområden. Föreningen har lokalföreningar och länsförbund över hela landet. Välkommen att bli medlem, skänka en gåva eller bli företagssponsor. Pg 90 19 09-2 | 08-702 65 00www.naturskyddsforeningen.se

Prenumerera