Välkommen på energipromenad i Husby tillsammans med Naturskyddsföreningens ungdomssatsningar

Den mest miljövänliga kilowattimmen är den som aldrig blir av! Alla kan göra skillnad och med enkla medel minska energianvändningen. Representanter från SMERGY, ”Schysst sommar och vinter” och traineeprogrammet tar med hjälp av SMERGYmetern tempen på Husby och miljonprogrammets energianvändning.

Tid: Fredag den 10 april klockan 13-16
Plats: Husby
Frågor om promenaden och anmälan per mail eller telefon till:
Yvette Rasch, kampanjledare SMERGY, yvette.rasch@naturskyddsforeningen.se, 0708 63 98 61,

Energipromenaden för unga vuxna i Husby arrangeras av Shanar Tabrizi, deltagare i Naturskyddsföreningens traineeprogram. Hon bjuder på en tipspromenad som bygger på kunskap från SMERGYmetern, ett enkelt sätt att hålla kolla på sin energiförbrukning och jämföra med andra användare. Promenaden avslutas med ekologisk fika som köps in för den summa pengar som man kan spara på de olika energiåtgärder som diskuteras under tipsrundan.

– Det räcker med väldigt enkla åtgärder för att spara energi hemma, men det behövs en större medvetenhet om vilka möjligheter som finns. Jag vill att deltagarna börjar fundera över sin egen energiförbrukning och de förutsättningar som finns att spara energi. I slutändan är detta inte bara en fråga om att hushålla med jordens resurser utan även om att förstå hur vår egen konsumtion hänger ihop med förändringar i klimat. Det perspektiv som är viktigast att få in är hur detta påverkar människor i andra delar av världen - en fråga om klimaträttvisa helt enkelt, säger Shanar Tabrizi.

– Det roligt att se hur tre av våra ungdomsprojekt; traineeprogrammet, ”Schysst sommar och vinter” och SMERGY, kan stärka varandras arbete. Genom alla tre projekten skapar ungdomar sin egen handlingskompetens och visar att framtiden kommer att bli energismartare, säger Svante Axelsson, Naturskyddsföreningens generalsekreterare.

För frågor:
Svante Axelsson, generalsekreterare, Naturskyddsföreningen, 070 728 25 85
Eva-Lena Neiman, tf pressansvarig, Naturskyddsföreningen, 070 794 04 07

Läs mer:
Om energieffektiviseringsprojektet SMERGY http://smergy.se/
Om Schysst sommar och vinter http://www.naturskyddsforeningen.se/schysst-sommar-och-vinter

Om energiförbrukningen i miljonprogrammen: Byggnader står för drygt en tredjedel av den totala svenska energianvändningen. Samtidigt uppskattas 1,2 miljoner hyreslägenheter vara i behov av renovering. Särskilt i miljonprogrammen behöver många bostäder bli mer energieffektiva men en stor del av energiförbrukningen i hushåll kan minska med bättre hushållning från de boendes sida. Exempelvis går ungefär 60 procent av hushållets energiförbrukning till uppvärmning vilket innebär att den enklaste och mest effektiva åtgärden är att sänka inomhustemperaturen. Sänkning av en grad motsvarar en minskning av uppvärmningskostnaden med cirka 5 procent. En annan enkel åtgärd är att stänga av apparater som inte används. Ungefär 2 procent av Sveriges årliga elförbrukning har grund i apparate

                   Naturskyddsföreningen är en ideell miljöorganisation med kraft att förändra. Vi sprider kunskap, kartlägger miljöhot, skapar lösningar samt påverkar politiker och myndigheter såväl nationellt som internationellt. Dessutom har vi en egen miljömärkning, Bra Miljöval. Klimat, hav, skog, miljögifter och jordbruk är våra viktigaste arbetsområden. Föreningen har 221 000 medlemmar och finns i lokalföreningar och länsförbund över hela landet. Välkommen att bli medlem, skänka en gåva eller bli företagssponsor. www.naturskyddsforeningen.se | Pg 90 19 09-2 | 08-702 65 00

Taggar:

Om oss

Naturskyddsföreningen är Sveriges största miljöorganisation med 226 000 medlemmar. Vi sprider kunskap, kartlägger miljöhot, presenterar lösningar samt påverkar politiker och myndigheter såväl nationellt som internationellt. Dessutom står vi bakom miljömärkningen Bra Miljöval. Klimat, hav, skog, miljögifter och jordbruk är våra viktigaste arbetsområden. Föreningen har lokalföreningar och länsförbund över hela landet. Välkommen att bli medlem, skänka en gåva eller bli företagssponsor. Pg 90 19 09-2 | 08-702 65 00www.naturskyddsforeningen.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar