Vårbudget utan offensiv miljöpolitik

- En grå budget utan offensiv miljöpolitik. Många utredningar visar att det behövs kraftfulla satsningar för att ställa om till en hållbar utveckling. Men trots att det finns ett stort reformutrymme möter regeringen miljöutmaningen med något av en gäspning. Och miljöanslaget, det sänks, säger Mikael Karlsson, ordförande i Naturskyddsföreningen.

FN-överenskommelsen om biologisk mångfald, svenska myndigheters analys av miljömålen och forskning om en grön ekonomi pekar samlat på ett behov av ökade miljöanslag och skärpta ekonomiska styrmedel. Regeringens vårbudget redovisar ett reformutrymme på många miljarder kronor. Några större satsningar på miljöområdet eller biologisk mångfald sker inte och trots ett stort behov saknas åtgärder för en väl fungerande tågtrafik, energieffektiva bostäder och bränslesnåla bilar.

- Det är helt obegripligt att regeringen med miljarder i budgetöverskott inte kan satsa de fyra miljarder på järnvägsunderhåll som är en miniminivå för att de mest akuta problemen skall kunna lösas. Med de ynka 800 miljonerna som satsats har regeringen säkrat att de senaste årens tågkaos kommer att fortsätta, säger Svante Axelsson, generalsekreterare i Naturskyddsföreningen.

Inte heller denna budget innehåller en övergripande strategi för att förena åtgärder mot arbetslösheten med en offensivare miljöpolitik. Det är grundläggande för ett fungerande näringsliv och nödvändigt för hushållen när el- och bränslepriser ökar i framtiden. Regeringen följer inte upp sin egen ambition om en ekoeffektiv ekonomi.

- Under det svenska ordförandeskapet i EU drev regeringen på för en ekoeffektiv ekonomi. Det var en imponerande kraftansträngning. Min erfarenhet är att den fick gott gehör på flera håll inom EU. Frågan är vad som händer nu när regeringen, trots reformutrymme, inte satsar på ett hållbart Sverige, säger Mikael Karlsson.

En viktig fråga i miljöpolitiken är att nya bilar blir mer energieffektiva, även om de går att köra på förnybara bränslen. I praktiken ökar dock dieselbilsförsäljningen oerhört snabbt, vilket motverkar regeringens eget mål om en fossiloberoende flotta till 2030.

- Det finns ingen strategi för att bryta boomen med dieselbilar. Det är trist att regeringen åter skjuter fram en skärpt miljöbilsdefinition. Regeringen borde snabbast möjligt beskatta törstiga bilar och ge rabatt på bränslesnåla bilar. En sådan konstruktion ger dubbel effekt och är det mest effektiva styrmedlet för att på kort sikt få folk att köpa bränslesnålare bilar, säger Svante Axelsson.

För frågor kontakta:

Mikael Karlsson, ordförande Naturskyddsföreningen, 070 316 27 22.

mikael.karlsson@naturskyddsforeningen.se

Svante Axelsson, generalsekreterare Naturskyddsföreningen, 070-728 25 85

svante.axelsson@naturskyddsforeningen.se

Svante Lundqvist, handläggare trafik Naturskyddsföreningen, 076-854 88 33

svante.lundqvist@naturskyddsforeningen.se

Louise Wileen Bjarke, presschef Naturskyddsföreningen, 070-884 77 28

louise.bjarke@naturskyddsforeningen.se

Taggar:

Om oss

Naturskyddsföreningen är Sveriges största miljöorganisation med 226 000 medlemmar. Vi sprider kunskap, kartlägger miljöhot, presenterar lösningar samt påverkar politiker och myndigheter såväl nationellt som internationellt. Dessutom står vi bakom miljömärkningen Bra Miljöval. Klimat, hav, skog, miljögifter och jordbruk är våra viktigaste arbetsområden. Föreningen har lokalföreningar och länsförbund över hela landet. Välkommen att bli medlem, skänka en gåva eller bli företagssponsor. Pg 90 19 09-2 | 08-702 65 00www.naturskyddsforeningen.se

Prenumerera

Dokument & länkar