Lavinprognoser kan förebygga olyckor

Lavinprognoser kan enligt Naturvårdsverket förebygga framtida lavinolyckor samt minska kostnaderna för räddningsinsatser i fjällen. Allt fler svenskar vistas i brant lössnö vilket ökar olycksrisken och behovet av att kunna utfärda lavinvarningar.

– Internationell erfarenhet visar att moderna lavinprognoser har en effekt när det gäller att förebygga antalet olyckor och öka kunskapen kring laviner bland de som besöker fjällen, säger projektledare Marie Larsson, Naturvårdsverket.

På uppdrag av regeringen har Naturvårdsverket utrett behoven av lavinprognoser för den svenska fjällkedjan med syftet att förebygga olyckor och tillbud. Sverige är ett bergsland och behovet av förbättrad information har efterfrågats av experter, organisationer och fjällbesökare.

Nio personer har omkommit i laviner i Sverige under de senaste tio åren. De årliga kostnaderna för lavinolyckor är cirka 23 – 32 miljoner kronor. I denna kostnad är då inberäknat dödsfall, skadade samt kostnader för räddningsinsatser i Sverige. Lavinprognoser skulle kunna tas fram från vintern 2015–2016, under förutsättning att myndighetsansvaret är fastställt och resurser är på plats. Den beräknade kostnaden för en löpande verksamhet uppgår till cirka sex miljoner kronor/år.

Naturvårdsverket föreslår att en nationell centrumbildning får uppdraget att ta fram lavinprognoser och att statlig huvudman blir Länsstyrelsen i Jämtland.

Läs mer

För ytterligare information, kontakta:
Kerstin Cederlöf, stf generaldirektör, 010- 698 15 83, kerstin.cederlof@naturvardsverket.se

Anneli Nivrén, presschef, 010-698 13 00, 070-206 37 27, anneli.nivren@naturvardsverket.se

Naturvårdsverket arbetar på uppdrag av regeringen och är den myndighet i Sverige som har överblick över hur miljön mår och hur miljöarbetet går. Vi har också uppgiften att samordna, följa upp och utvärdera arbetet med Sveriges miljömål.

Naturvårdsverket har cirka 520 medarbetare, varav 470 arbetar på kontoret i Stockholm. Vi har också kontor i Östersund.

Om oss

Naturvårdsverket arbetar på uppdrag av regeringen och är den myndighet i Sverige som har överblick över hur miljön mår och hur miljöarbetet går. Vi har också uppgiften att samordna, följa upp och utvärdera arbetet med Sveriges miljömål. Naturvårdsverket har cirka 500 medarbetare. Vi har kontor i Stockholm och Östersund.