Liten risk för skador av vindkraft på marint liv

De flesta negativa effekterna av havsbaserad vindkraft är små eller går att undvika med relativt enkla medel.  Det visar en ny forskningsrapport från kunskapsprogrammet Vindval.  

Den största påverkan uppstår vid pålning och muddringsarbeten i samband med anläggning, då ljud och sediment sprids i vattnet. Genom att undvika anläggning och avveckling under lekperioder eller i viktiga rekryteringsområden kan skador på känsliga arter minimeras.

– Rapporten är ett viktigt kunskapsunderlag och visar på effekterna av vindkraft till havs. Med ett nytt regelverk för havsplanering, som väntas bli klart under året, kommer vi på Havs- och vattenmyndigheten att kunna ta ett helhetsgrepp på de här frågorna, säger Berit Pettersson, enhetschef vid Havs- och vattenmyndigheten.

Utmed den svenska kusten finns 65 vindkraftverk. Utanför Kårehamn på Öland förbereds uppförandet av 16 verk. Ytterligare drygt 200 vindkraftverk utmed Sveriges kust har kompletta tillstånd för etablering. Totalt är den planerade effekten för dessa verk 810 MW och den beräknade normalårsproduktionen är 4,66 TWh.

– Den storskaliga etablering av vindkraft som förväntas i Östersjön och i Nordsjön gör att det finns ett behov av samordnad internationell forskning, säger Lena Kautsky, föreståndare vid Stockholms universitets marina forskningscentrum och projektledare för rapporten.

Läs rapporten

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Lena Kautsky, föreståndare Stockholms universitets marina forskningscentrum, 08-16 28 59, lena.kautsky@smf.su.se 
Lars Alfrost, handläggare, Energimyndigheten. Kontaktperson Vindval,    016-544 20 34, lars.alfrost@energimyndigheten.se
Berit Pettersson, chef för havsplaneringsenheten
, Havs- och vattenmyndigheten, 072-230 32 08. berit.pettersson@havochvatten.se

Anneli Nivrén, presschef, 010-698 13 00, 070-206 37 27, anneli.nivren@naturvardsverket.se

Kunskapsprogrammet Vindval är ett samarbete mellan Energimyndigheten och Naturvårdsverket med uppgiften att ta fram och förmedla vetenskapligt baserade fakta om vindkraftens effekter på människa, natur och miljö.  

Taggar:

Om oss

Naturvårdsverket arbetar på uppdrag av regeringen och är den myndighet i Sverige som har överblick över hur miljön mår och hur miljöarbetet går. Vi har också uppgiften att samordna, följa upp och utvärdera arbetet med Sveriges miljömål. Naturvårdsverket har cirka 500 medarbetare. Vi har kontor i Stockholm och Östersund.

Media

Media