Nu införs dagliga lavinprognoser i svenska fjällen

Idag publiceras de första lavinprognoserna för svenska fjällen i Naturvårdsverkets nationella lavinprognosprogram. Prognoser som finns från och med i dag omfattar fjällområden i Jämtland, Västerbotten och Norrbotten. När systemet är fullt utbyggt kommer lavinprognoser att utfärdas för flera välbesökta områden längs större delen av den svenska fjällkedjan.

– Det nationella lavinprognosprogrammet markerar en milstolpe i svenskt fjällsäkerhetsarbete. Internationella erfarenheter visar att prognoserna kommer att bidra till ökad kunskap om laviner och färre lavinolyckor, säger Per-Olov Wikberg, projektledare för Naturvårdsverkets lavinprognosprogram.

Varje år omkommer två till tre svenskar i lavinolyckor, både i Sverige och utomlands. Antalet skid- och snöskoteråkare som rör sig i lavinfarlig terräng ökar. För dem utgör lavinprognoserna ett kompletterande beslutsunderlag för säkrare vägval. Bara i Sverige bedöms det varje år gå flera tusen laviner.

Lavinprognoserna ger en samlad bedömning av lavinfaran tre dagar framåt, inklusive råd om hur man kan färdas i berörd fjällterräng utan att utsätta sig för onödiga risker. Man får även en beskrivning av vad lavinfaran beror på, vilka väderstreck och på vilka höjder i terrängen laviner är mest sannolika. Nya prognoser presenteras varje dag klockan 17.00 på www.lavinprognoser.se. Om en oväntad väderutveckling sker under natten uppdateras prognosen nästa morgon.

Lavinprognoserna bygger dels på information kring lavinaktivitet, snötäckets uppbyggnad med svaga lager samt aktuellt väder. Informationen samlas in av lokala observatörer på fältet. Lavinexperter vid det centrala lavinkontoret i Östersund analyserar informationen och tar sedan fram prognoserna baserat på en sammanvägning av informationen från fältet och detaljerade lokala väderprognoser från SMHI.

Områden där många människor bedriver ett aktivt friluftsliv i brant terräng, både på skidor och på snöskoter prioriteras. Under innevarande vintersäsong ges lavinprognoser för Jämtland (Åre, Storulvån och Bydalen), Västerbotten (norr och söder om Hemavan) samt Norrbotten (Abisko, Björkliden och Riksgränsen). Under 2017 kan ytterligare områden tillkomma, bland annat Kebnekaiseområdet, Arjeplogsfjällen, södra Lapplandsfjällen samt södra Jämtland och Härjedalsfjällen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Per-Olof Wikberg, projektledare, 010-698 10 53, 076-115 16 79,
per-olov.wikberg@naturvardsverket.se

Anneli Nivrén, presschef, 010-698 13 00, 070-206 37 27, anneli.nivren@naturvardsverket.se

Naturvårdsverket arbetar på uppdrag av regeringen och är den myndighet i Sverige som har överblick över hur miljön mår och hur miljöarbetet går. Vi har också uppgiften att samordna, följa upp och utvärdera arbetet med Sveriges miljömål.

Naturvårdsverket har cirka 500 medarbetare. Vi har kontor i Stockholm och i Östersund.

Taggar:

Om oss

Naturvårdsverket arbetar på uppdrag av regeringen och är den myndighet i Sverige som har överblick över hur miljön mår och hur miljöarbetet går. Vi har också uppgiften att samordna, följa upp och utvärdera arbetet med Sveriges miljömål. Naturvårdsverket har cirka 500 medarbetare. Vi har kontor i Stockholm och Östersund.

Prenumerera