Örebro är Sveriges friluftskommun 2013

Örebro är ”Sveriges friluftskommun 2013”, och toppar därmed listan för andra året i rad. Utmärkelsen, som delades ut på Tankesmedjan för friluftsliv i dag, baseras på en undersökning av hur landets kommuner arbetar med det lokala friluftslivet. Söderhamns kommun fick ett särskilt hedersomnämnande för en stark andra plats.

– Regeringen har inför 2013 lagt fast nationella, konkreta mål för friluftslivet. Och vi har gett ett särskilt uppdrag åt länen att samordna och vägleda kommunerna, som har en nyckelroll i att planera för ett rikt friluftsliv som är tillgängligt för alla. Örebro och Söderhamn är föredömen i sammanhanget, säger miljöminister Lena Ek.

Det var för andra året i rad stolta företrädare för Örebro tog emot utmärkelsen, när ”Sveriges Friluftskommun 2013” delades ut på Tankesmedjan för friluftsliv i Stockholm i dag. Förutom äran består priset av 50 000 kronor, som ska användas till friluftsliv i kommunen. I år riktades även ett hedersomnämnande till Söderhamns kommun för en stark andra plats.

– Vi bedriver ett målmedvetet arbete för att skapa attraktiva miljöer i örebroarnas närhet. Det är fantastiskt roligt att vi har fått utmärkelsen två gånger. Det är ett kvitto på att vårt arbete ger ett bra resultat och vi hoppas att vi kan vara en inspiration för många andra kommuner i landet, säger Björn Sundin (S), ordförande i programnämnd Samhällsbyggnad, Örebro kommun.

Utmärkelsen grundar sig på en undersökning bland landets samtliga 290 kommuner. Hela 262 kommuner har deltagit i undersökningen, som visar på stora variationer. Exempelvis har bara varannan kommun en aktuell översiktsplan med ett avsnitt om friluftsliv. Glädjande trender är att allt fler kommuner uppger att det finns avsatta resurser för friluftsliv samt att många numera har en eller flera utsedda tjänstemän med speciellt ansvar för friluftsliv. Antalet kommuner som satsar på aktiviteter för unga, pensionärer, personer med utländsk härkomst och personer med funktionsnedsättning ökar också.

Undersökningen visar att höga totalpoäng har ett tydligt samband med om kommunen har någon form av friluftsråd eller en samverkansgrupp för friluftsliv där flera kommunala förvaltningar ingår.

Sveriges första friluftslivsproposition lades fram år 2010. Politikområdet är prioriterat och ska stödja människors möjligheter att vistas i naturen och utöva friluftsliv.

– Örebro och Söderhamn gör ett viktigt arbete med att stärka friluftslivet och därmed folkhälsan och förståelse för naturen. Vår förhoppning är att utmärkelsen Sveriges friluftskommun ska inspirera till ett aktivt och målmedvetet arbete med det lokala friluftslivet i hela landet, säger Maria Ågren, generaldirektör vid Naturvårdsverket.

Läs mer i rapporten

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christina Frimodig, samordnare friluftsliv, 070-673 47 47, christina.frimodig@naturvardsverket.se
Björn Sundin, Örebro kommun
, 0705-55 41 51, bjorn.sundin@orebro.se

Fakta om utmärkelsen Sveriges Friluftskommun
Utmärkelsen Sveriges friluftskommun 2013 baseras på en enkät som besvarades av 262 av landets 290 kommuner. Undersökningen har fokuserat på tre områden: planer för friluftsliv, information och samarbeten kring friluftsliv samt aktiviteter inom friluftsliv.

Utmärkelsen syftar till att stärka och stimulera friluftslivet i hela landet. Bakom initiativet står Naturvårdsverket, Sveriges Kommuner och Landsting, Sveriges Fritids- och Kulturchefsförening, Svenskt Friluftsliv och Svenska Ekoturismföreningen.

Totalt kunde en kommun få 31 poäng i undersökningen, och vinnarkommunen Örebro fick full pott. På en hedrande andraplats kom Söderhamn med 30,5 poäng. Och på tredje plats kom kommunerna Kristianstad, Ludvika, Sundsvall och Örnsköldsvik på 30 poäng. Närmast därefter kom kommunerna Skövde (29,5), Leksand (29), Filipstad och Kalix (28,5) samt Piteå och Uppsala (28).

Utmärkelsen delades ut för första gången 2010, då knep Sundsvall första platsen, 2011 vann Örnsköldsvik och 2012 var Örebro vinnare.

Anneli Nivrén, presschef, 010-698 13 00, 070-206 37 27, anneli.nivren@naturvardsverket.se

Naturvårdsverket arbetar på uppdrag av regeringen och är den myndighet i Sverige som har överblick över hur miljön mår och hur miljöarbetet går. Vi har också uppgiften att samordna, följa upp och utvärdera arbetet med Sveriges miljömål. För oss är det viktigt att visa hur vårt samhälle tjänar på att tjäna miljön.

Naturvårdsverket har cirka 520 medarbetare, varav 470 arbetar på kontoret i Stockholm. Vi har också kontor i Östersund.

Taggar:

Om oss

Naturvårdsverket arbetar på uppdrag av regeringen och är den myndighet i Sverige som har överblick över hur miljön mår och hur miljöarbetet går. Vi har också uppgiften att samordna, följa upp och utvärdera arbetet med Sveriges miljömål. Naturvårdsverket har cirka 500 medarbetare. Vi har kontor i Stockholm och Östersund.