Örnsköldsvik är Sveriges friluftskommun 2015

Ett målmedvetet arbete gör Örnsköldsvik Sverigebäst på friluftsliv. Kommunen får maxpoäng i den undersökning som ligger till grund för utmärkelsen Sveriges friluftskommun. Priset delas ut på Tankesmedjan för friluftsliv i Örebro idag. På en hedrande andraplats kommer Örebro kommun, tätt följd av Söderhamn. Heby kommun i Uppsala län uppmärksammas som den kommun som klättrat mest i resultatlistan.

 Friluftsliv är viktigt för både vår hälsa, välbefinnande och för naturkontakten. Många kommuner gör ett storartat arbete för att underlätta för medborgarna att uppleva naturen. Med priset vill vi uppmärksamma dessa lokala insatser för att utveckla friluftslivet, säger Naturvårdsverkets vikarierande gd Eva Thörnelöf.

Kraftsamling och dialog gav vinst
I årets friluftskommun Örnsköldsvik har friluftslivet en given plats på den politiska agendan. Friluftsprogrammet beslutat 2014 anger att alla ska ha möjlighet till nära naturupplevelser och ett rikt och varierat friluftsliv. Det tätortsnära friluftslivet har hög prioritet. 98 procent av kommunens medborgare har ett grönområde inom 300 meter från bostaden. Här finns också en tillgänglighetsanpassad natur- och kulturpark, Hälsans Stig med fiskebrygga och stadsnära, väl utrustade friluftsområden. Friluftsråd och friluftsting borgar för en god dialog med medborgare och föreningar om utveckling av friluftslivet.

Heby kommun tar ett stort kliv framåt i resultatlistan. Med en förbättring på hela 63 procent jämfört med tidigare års undersökningar visar kommunen att det går att stärka friluftslivet även i en mindre kommun. Med nya leder, tekniska lösningar för kartor och information samt guidningar jobbar kommunen för att göra naturen tillgänglig för allt fler.

 Det är glädjande att se hur arbetet med friluftsliv har utvecklats under de år som utmärkelsen funnits. I år gläds vi extra mycket över det starka engagemang som Örnsköldsviks kommun har när det gäller det ideella friluftsorganisationerna, säger Ulf Silvander generalsekreterare för organisationen Svenskt Friluftsliv.

Positiva trender och förbättringsområden
En jämförelse över åren visar att många kommuner successivt förbättrar sitt friluftslivsarbete. Arbetet med information om friluftsliv prioriteras och allt fler kommuner har avsatta medel för anläggningar och aktiviteter, samt särskilda skolskogar. Nära hälften av de 241 kommuner som svarat uppger att de har en översiktsplan med ett avsnitt om friluftsliv. Flera kommuner redovisar också särskilda insatser för att främja ett tätortsnära friluftsliv. De allra flesta kommuner har säkerställda friluftsområden.

Resultatet för 2015 visar också på förbättringsområden. Bara drygt var tionde kommun (13 procent) redovisar att man har en politiskt antagen friluftsplan och/eller friluftspolicy. 14 procent redovisar att man samverkar internt mellan olika förvaltningar. De flesta avsätter medel för föreningars anläggningar, men enbart två av tio kommuner har ett mer formaliserat samarbete med andra aktörer i form av friluftsråd eller liknande (18 procent).

Priset Sveriges Friluftskommun 2015
Priset för Sveriges friluftskommun 2015 är en check om 50 000 kronor att använda till arbete med friluftsliv. Utmärkelsen delas ut av Naturvårdsverket i samarbete med Svenskt Friluftsliv och Sveriges Kultur- och Fritidschefers förening.

Läs mer om undersökningen i rapporten Sveriges friluftskommun 2015 (Naturvårdsverket, Rapport 6668)

Om Sveriges friluftskommun på Naturvårdsverkets webbplats

För ytterligare information, kontakta:
Eva Stighäll, samordnare för friluftsliv, Naturvårdsverket, 070-254 46 20, eva.stighall@naturvardsverket.se

Ulf Silvander, generalsekreterare, Svenskt Friluftsliv, 070-433 51 47, ulf.silvander@svensktfriluftsliv.se

Örnsköldsviks kommun: Leif Lindholm, ordförande Samhällsbyggnadsnämnden, 070-329 18 31
Bo Edman, friluftsstrateg, 070-602 86 10

Heby kommun: Camilla Winqvist, miljöstrateg, 072-587 27 99

Anneli Nivrén, presschef, 010-698 13 00, 070-206 37 27, anneli.nivren@naturvardsverket.se

Taggar:

Om oss

Naturvårdsverket arbetar på uppdrag av regeringen och är den myndighet i Sverige som har överblick över hur miljön mår och hur miljöarbetet går. Vi har också uppgiften att samordna, följa upp och utvärdera arbetet med Sveriges miljömål. Naturvårdsverket har cirka 500 medarbetare. Vi har kontor i Stockholm och Östersund.

Prenumerera

Media

Media