Rekordlåga svenska utsläpp av växthusgaser 2012

Sverige släppte ut 58 miljoner ton koldioxidekvivalenter 2012. Det är den lägsta noteringen sedan basåret 1990. Jämfört med 2011 är det en minskning med 5 procent och jämfört med 1990 är det en minskning med 20 procent, enligt Naturvårdsverkets preliminära beräkningar av 2012 års utsläpp.

Naturvårdsverket presenterar i dag preliminära beräkningar av de svenska utsläppen för 2012. De totala utsläppen uppgick enligt dessa beräkningar till 58 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Jämfört med utsläppen 1990 är det en minskning på 20 procent, motsvarande drygt 14 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Jämfört med 2011 års ordinarie rapportering har de totala växthusgasutsläppen för 2012 minskat med 5 procent vilket motsvarar 3 miljoner ton koldioxidekvivalenter.

Utsläppen från energisektorn har minskat 5 procent mellan 2011 och 2012. Utsläppen av växthusgaser från energisektorn är starkt sammankopplade med temperatur och nederbörd. 2012 var ett varmt och nedbördsrikt år vilket bidrar till minskningen.

Utsläppen från industrin har minskat med 8 procent mellan 2011 och 2012. Minskningen beror främst på utsläppsminskningar inom järn- och stålindustrin, pappers- och massaindustrin samt kemikalieindustrin vilket beror på den svaga konjunkturen och vikande exportsiffror.

Utsläpp från vägtrafiken har minskat 4 procent mellan 2011 och 2012. Minskningen beror på att de nya bilar som sålts är bränslesnålare än äldre, men även på en ökad andel biobränsle och på att den totala mängden trafik på vägarna minskade under 2012.

Läs mer om 2012 års utsläpp på naturvårdsverket.se/klimat2012

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Maria Lidén, samordnare internationell klimat- och luftrapportering, 010-698 15 12, 076-115 15 78, maria.liden@naturvardsverket.se
Hanna Brolinson, handläggare inom luft och klimat, 010-698 12 34, 076-115 19 53, hanna.brolinson@naturvardsverket.se

Anneli Nivrén, presschef, 010-698 13 00, 070-206 37 27, anneli.nivren@naturvardsverket.se

Naturvårdsverket arbetar på uppdrag av regeringen och är den myndighet i Sverige som har överblick över hur miljön mår och hur miljöarbetet går. Vi har också uppgiften att samordna, följa upp och utvärdera arbetet med Sveriges miljömål. För oss är det viktigt att visa hur vårt samhälle tjänar på att tjäna miljön.

Naturvårdsverket har cirka 520 medarbetare, varav 470 arbetar på kontoret i Stockholm. Vi har också kontor i Östersund.

Taggar:

Om oss

Naturvårdsverket arbetar på uppdrag av regeringen och är den myndighet i Sverige som har överblick över hur miljön mår och hur miljöarbetet går. Vi har också uppgiften att samordna, följa upp och utvärdera arbetet med Sveriges miljömål. Naturvårdsverket har cirka 500 medarbetare. Vi har kontor i Stockholm och Östersund.