Statliga myndigheter allt bättre på miljöledning

De statliga myndigheterna blir allt bättre på att arbeta med miljöledning, visar Naturvårdsverkets årliga rapport till regeringen. I år förenklades inrapporteringen genom samverkan mellan Naturvårdsverket och Energimyndigheten.


 

Idag lämnar Naturvårdsverket in den årliga redovisningen om miljöledning i statliga myndigheter till regeringen. Det är 185 myndigheter som omfattas av miljöledningsförordningen och som årligen rapporterar hur man arbetar med miljöledning. Redovisningen omfattar bland annat myndigheternas miljöpolicy, miljömål och deras energiförbrukning och tjänsteresor.

Staten ska vara ett föredöme i omställningen till ett grönt och hållbart samhälle. God miljöledning och ett systematiskt miljöarbete är en förutsättning för detta. Myndigheternas arbete med miljöledning sammanställs bland annat i en ranking med betyg som väger in miljöpolicy, miljömål och handlingsplaner. Flera myndigheter har höjt sina betyg och medelvärdet är högre i år än tidigare.

– Det är glädjande att se att myndigheterna fortsätter att utveckla sitt miljöledningsarbete vilket också avspeglas i det högre medelvärdet i rankingen. En stor utmaning för många myndigheter är fortfarande hur man kan integrera miljöarbetet i den ordinarie verksamheten. Lyckas man med det har staten kommit en bra bit på väg till att bli ett grönt föredöme i resan mot ett hållbart samhälle, säger Naturvårdsverkets vikarierande generaldirektör Eva Thörnelöf.

Myndigheternas verksamheter skiljer sig åt. Olika mätmetoder används och det kan vara svårt för myndigheterna att få fram vissa uppgifter. Resultatet av miljöledningsarbetet ska i första hand användas för att följa den egna utvecklingen och inte för jämförelser mellan myndigheter.

Samordning underlättade rapportering
I år har myndigheternas rapportering blivit enklare. Naturvårdsverket och Energimyndigheten valde att samordna inrapporteringen av miljöledningsarbetet med rapporteringen av myndigheters inköp av energieffektiva varor, tjänster och byggnader. Det innebar en inrapportering istället för två. Resultatet blev en hög svarsfrekvens.

– Det är positivt att se att svarsfrekvensen blev så hög första året som uppföljningen av förordningen om energieffektiva inköp genomfördes och att flera myndigheter har en hög ambitionsnivå på sitt energieffektiviseringsarbete, säger Energimyndighetens generaldirektör Erik Brandsma.

Läs redovisningen

För ytterligare information, kontakta:
Kristina von Oelreich, biträdande chef avdelningen för verksamhetsstöd, 010-698 10 12, kristina.vonoelreich@naturvardsverket.se
Jannica Häggbom, handläggare avdelningen för verksamhetsstöd, 010-698 14 10, jannika.haggbom@naturvardsverket.se

Anneli Nivrén, presschef, 010-698 13 00, 070-206 37 27, anneli.nivren@naturvardsverket.se

Naturvårdsverket arbetar på uppdrag av regeringen och är den myndighet i Sverige som har överblick över hur miljön mår och hur miljöarbetet går. Vi har också uppgiften att samordna, följa upp och utvärdera arbetet med Sveriges miljömål.

Naturvårdsverket har cirka 500 medarbetare. Vi har kontor i Stockholm och i Östersund.

Taggar:

Om oss

Naturvårdsverket arbetar på uppdrag av regeringen och är den myndighet i Sverige som har överblick över hur miljön mår och hur miljöarbetet går. Vi har också uppgiften att samordna, följa upp och utvärdera arbetet med Sveriges miljömål. Naturvårdsverket har cirka 500 medarbetare. Vi har kontor i Stockholm och Östersund.

Prenumerera