Tankesmedja för friluftsliv 2012

Nu samlas friluftslivets aktörer till dialog, årets tema är Natur- och kulturturism. Under konferensen delas priset till Sveriges Friluftskommun 2012 ut.

Tid: 14-15 mars 2012 
Plats: Djurönäset Stockholm
Osa: christina.frimodig@naturvardsverket.se

Ur programmet:
- Natur- och kulturturismen, staten och kapitalet. ProfessorPeter Fredman berättar om naturupplevelser som näring och företeelse

- Vision 2020 för svensk turism.Magnus Nilsson, Svensk Turism berättar vad den nya visionen betyder för framtidens natur och kulturturism.

- Challenges and Responsibilities in a 21st century National Park. Duncan Bryden från Cairngorms national Park i Skottland berättar hur de arbetar med turism.

- Sveriges friluftskommun 2012. Miljöminister Lena Ek delar ut.

- Diskussioner om natur- och kulturturism i 14 olika workshops

Programmet

Fakta om Tankesmedjan för friluftsliv

Tankesmedjan för friluftsliv är ett dialogforum för de aktörer som driver friluftslivet i Sverige. Tanken är att stimulera och utveckla friluftslivet. I år samlas 250 personer från kommuner, ideella organisationer, företag, myndigheter, bransch- och markägarorganisationer.

Naturvårdsverket arrangerar Tankesmedjan i samarbete med Boverket, Friluftsliv i förändring (forskningsprogram), Handisam, Havs- och vattenmyndigheten, Jordbruksverket, Konsumentverket, Lantbrukarnas Riksförbund (LRF), Miljödepartementet, Naturhistoriska Riksmuseet, Riksantikvarieämbetet, Skogsstyrelsen, Statens Fastighetsverk, Statens Folkhälsoinstitut, Svenska Ekoturismföreningen, Svenskt Friluftsliv, Sveriges Fritids- och Kulturchefers förening, Tillväxtverket, Ungdomsstyrelsen, Centrum för naturvägledning och Svenska Turistföreningen.

Läs mer om Tankesmedja för friluftsliv 2012.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christina Frimodig, samordnare friluftsliv, 010-698 15 97, christina.frimodíg@naturvardsverket.se

Anneli Nivrén, presschef, 010-698 13 00, 070-206 37 27, anneli.nivren@naturvardsverket.se

Naturvårdsverket arbetar på uppdrag av regeringen och är den myndighet i Sverige som har överblick över hur miljön mår och hur miljöarbetet går. Vi har också uppgiften att samordna, följa upp och utvärdera arbetet med Sveriges miljömål. För oss är det viktigt att visa hur vårt samhälle tjänar på att tjäna miljön.

Naturvårdsverket har cirka 530 medarbetare, varav 470 arbetar på kontoret i Stockholm. Vi har också kontor i Östersund och Kiruna.

Taggar:

Om oss

Naturvårdsverket arbetar på uppdrag av regeringen och är den myndighet i Sverige som har överblick över hur miljön mår och hur miljöarbetet går. Vi har också uppgiften att samordna, följa upp och utvärdera arbetet med Sveriges miljömål. Naturvårdsverket har cirka 500 medarbetare. Vi har kontor i Stockholm och Östersund.