Välkommen till Landskapsforum 2013 – för en rikare livsmiljö

Torsdagen den 14 november arrangeras Landskapsforum. Ett antal myndigheter bjuder in till samtal om sektorsövergripande perspektiv på attraktivitet, tillväxt och hållbar utveckling.

Under konferensen talar Monika Stridsman, generaldirektör för Skogsstyrelsen om behovet av dialog och samsyn för att skapa helhetssyn i landskapsfrågorna.

Sedan följer presentationer från Miljömålsberedningen och Miljödepartementet och föredrag om utveckling av stadens landskap, om trafikplanering och transportpolitik. Andra frågor som tas upp är grön infrastruktur och hur det kan säkerställa viktiga funktioner och processer i ekosystemen. Allt detta kopplas också samman med behovet av regional tillväxt och hur samspel mellan lokal, regional och nationell nivå kan stärka företagens konkurrenskraft.

Arrangörer är Trafikverket, Tillväxtverket, Boverket, Skogsstyrelsen, Jordbruksverket, Riksantikvarieämbetet, Länsstyrelserna och Naturvårdsverket.

Välkommen till en spännande dag!

Program
Se hela programmet på www.landskapsforum.se

Tid och plats
Torsdagen den 14 november, kl. 9.30 - 17.00. Registrering kl. 9.30 - 10.00.
Plats: Stockholm Waterfront Congress Centre, Nils Ericson plan 4, Stockholm

Anmälan
landskapsforum@meetagain.se
Anmälan senast 13 november. Medtag legitimation.

Frågor om konferensen
Göran Blom, Naturvårdsverket. goran.blom@naturvardsverket.se. 010-698 1711
Anders Hedlund, Riksantikvarieämbetet. anders.hedlund@raa.se. 08-519 185 89
Johan Bergkvist, Trafikverket. johan.bergkvist@trafikverket.se . 070-724 54 16

Bakgrund
Landskapsforum är en ny mötesplats och ett svar på behovet av att diskutera nya perspektiv på hur vi utifrån en helhetssyn kan planera, skydda och förvalta landskapet. Landskapsperspektivet är aktuellt inom flera myndigheters arbete. Det nu för första gången arrangerade Landskapsforum ger möjligheter till dialog och fortsatt arbete för en rikare livsmiljö.

Taggar:

Om oss

Naturvårdsverket arbetar på uppdrag av regeringen och är den myndighet i Sverige som har överblick över hur miljön mår och hur miljöarbetet går. Vi har också uppgiften att samordna, följa upp och utvärdera arbetet med Sveriges miljömål. Naturvårdsverket har cirka 500 medarbetare. Vi har kontor i Stockholm och Östersund.