Vargparet i Norrbotten har flyttats

Naturvårdsverket har flyttat vargparet i Norrbotten. Att flytta vargar ingår i arbetet med att minska inaveln i den svenska vargstammen genom genetisk förstärkning, ett uppdrag som Naturvårdsverket och Jordbruksverket har från regeringen. Eftersom de båda vargarna är av finsk-ryskt ursprung är de viktiga för arbetet med genetisk förstärkning.

Det gick bra att fånga in vargparet tack var ett gott samarbete med Korju sameby och länsstyrelsen i Norrbottens län. Det är ett ungt vargpar. Hannen väger 44 kilo och tiken 38.

I slutet av förra veckan meddelade Naturvårdsverket att det kunde bli aktuellt med en flytt av de båda vargarna som befinner sig i ett renskötselområde i Tornedalen, nära finska gränsen. Vargparet har hittills inte orsakat någon allvarlig skada för renskötseln i området men Naturvårdsverket gör bedömningen att risken är stor att problemen ökar i samband med att renkalvningen börjar.

─Vi vill säkra att nya gener från den finsk-ryska vargstammen kommer den svenska vargstammen tillgodo. På så sätt kan vi minska inaveln i den svenska vargstammen, ett uppdrag som vi har från regeringen, säger Helene Lindahl, projektledare för arbetet med genetisk förstärkning på Naturvårdsverket.

Vid flytten avmaskades vargarna mot dvärgbandmask samt märktes med GPS-halsband så att det går att övervaka vargarnas rörelser och beteende. Ett ändrat beteende kan tyda på rabies. 

Vargarna måste hämta sig i lugn och ro efter flytten
Av hänsyn till vargarna meddelas utsläppsplatsens först när vargarna har lämnat platsen. Det är viktigt att vargarna får återhämta sig utan störningar efter att ha varit sövda och efter den långa transporten i bil. Utsläppsplatsen fungerar som en sluss och vargarna rör sig därifrån. Det kan ta från några timmar upp till några dagar. Det visar de flyttar av varg som gjorts både i Sverige och i andra länder. Vart de väljer att ta vägen sedan går inte att förutse, eftersom de är vilda djur.

Naturvårdsverket har gått igenom de förslag till utsättningsplatser för varg som sex länsstyrelser har lämnat på uppdrag av regeringen. Det är Västra Götalands län, Örebro län, Västmanlands län, Gävleborgs län, Uppsala och Stockholms län.

Att flytta vargar – steg för steg

-          Efter en kort jakt från helikopter fångas vargarna in och sövs.

-          En veterinär undersökter vargarna och gör en bedömning om vargarna är i god kondition och kan flyttas.

-          Vargarna blir märkta med GPS-sändare, man tar prover och de behandlas mot dvärgbandmask.

-          Därefter körs vargarna, som vaknat, i bil till utsläppsplatsen. Veterinärer följde med under hela transporten.

-          Väl på plats släpps vargarna ut.

Läs mer om arbetet med genetisk förstärkning av vargstammen

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Helene Lindahl, projektledare Naturvårdsverket, 010-698 10 51, helene.lindahl@naturvardsverket.se

Anneli Nivrén, presschef, 010-698 13 00, 070-206 37 27, anneli.nivren@naturvardsverket.se

Naturvårdsverket arbetar på uppdrag av regeringen och är den myndighet i Sverige som har överblick över hur miljön mår och hur miljöarbetet går. Vi har också uppgiften att samordna, följa upp och utvärdera arbetet med Sveriges miljömål. För oss är det viktigt att visa hur vårt samhälle tjänar på att tjäna miljön.

Naturvårdsverket har cirka 520 medarbetare, varav 470 arbetar på kontoret i Stockholm. Vi har också kontor i Östersund.

Taggar:

Om oss

Naturvårdsverket arbetar på uppdrag av regeringen och är den myndighet i Sverige som har överblick över hur miljön mår och hur miljöarbetet går. Vi har också uppgiften att samordna, följa upp och utvärdera arbetet med Sveriges miljömål. Naturvårdsverket har cirka 500 medarbetare. Vi har kontor i Stockholm och Östersund.