Webbkonsultation om varg öppen för alla

Naturvårdsverket bjuder in allmänheten att lämna konkreta förslag som kan underlätta för människor att leva nära varg i Sverige. Konsultationen sker på webben mellan den 2 och 5 maj och är en del i arbetet med förvaltningsplanen för varg.  

Vargen är ett djur som skapar starka känslor hos människor. Därför vill Naturvårdsverket konsultera allmänheten när det gäller förhållandet mellan varg och människa.

– Vi är intresserade av att få förslag till åtgärder som kan underlätta för människor att samexistera med varg. Det är särskilt intressant för oss att få in förslag och idéer från människor som har erfarenhet av rovdjur, säger Maria Ågren, generaldirektör på Naturvårdsverket.

Webbkonsultationen är inte ett diskussionsforum för vargens vara eller inte vara utan ett sätt att ge många människor möjlighet att lämna konkreta förslag. Det går att lämna förslag till åtgärder genom att kommentera de olika frågeställningarna och även svara på andras kommentarer. En länk till webbkonsultationen kommer att finnas på naturvardsverket.se på morgonen den 2 maj.

– Arbetet med att förvalta vargstammen är en långsiktig process. Rovdjursutredningen har nyligen lämnat sitt förslag till regeringen. Därför kan det bli aktuellt att justera vargförvaltningsplanen längre fram. De konkreta förslag till åtgärder från allmänheten som kommer in till Naturvårdsverket kan komma med i planen redan nu eller senare, säger Ruona Burman, viltsamordnare på Naturvårdsverket.

Förvaltningsplaner för rovdjur

Riksdagen har beslutat att Sverige ska ha livskraftiga rovdjursstammar. Naturvårdsverket ska ta fram förvaltningsplaner för björn, varg, lodjur, järv och kungsörn. Förvaltningsplanerna ska innehålla en beskrivning av målen och av Sveriges arbete med förvaltningen av de olika rovdjursarterna. Först ut är förvaltningsplanen för varg som ska vara klar den 1 juni 2012.

Planen för varg som nu tas fram är ett levande dokument och kommer att anpassas och kompletteras när förutsättningarna förändras. Det kommer till exempel att ske när riksdagen och regeringen har tagit ställning till de förslag som Rovdjursutredningen lämnat i redovisningen av sitt uppdrag.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ruona Burman, viltsamordnare, 010-698 12 54, ruona.burman@naturvardsverket.se

Berit Oscarsson, presskontakt, 010-698 13 00, 076-115 15 25, berit.oscarsson@naturvardsverket.se

Naturvårdsverket arbetar på uppdrag av regeringen och är den myndighet i Sverige som har överblick över hur miljön mår och hur miljöarbetet går. Vi har också uppgiften att samordna, följa upp och utvärdera arbetet med Sveriges miljömål. För oss är det viktigt att visa hur vårt samhälle tjänar på att tjäna miljön.

Naturvårdsverket har cirka 530 medarbetare, varav 470 arbetar på kontoret i Stockholm. Vi har också kontor i Östersund och Kiruna.

Taggar:

Om oss

Naturvårdsverket arbetar på uppdrag av regeringen och är den myndighet i Sverige som har överblick över hur miljön mår och hur miljöarbetet går. Vi har också uppgiften att samordna, följa upp och utvärdera arbetet med Sveriges miljömål. Naturvårdsverket har cirka 500 medarbetare. Vi har kontor i Stockholm och Östersund.