Lagliga patienträttigheter nonchaleras i cancervården - endast sex procent av patienterna har en rehabiliteringsplan

Nationella cancerenkäten som presenteras på Världscancerdagen visar på stora brister i cancervården. Rättigheter som står i lagen nonchaleras och många patienter får vare sig kontaktsjuksköterska eller vård- och rehabiliteringsplaner, visar undersökningen.

– Att bara var fjärde cancerpatient har en skriftlig vård- och behandlingsplan är helt oacceptabelt. Ännu värre är att bara sex procent av de tillfrågade har en rehabiliteringsplan. Vi har i flera år påpekat att rehabilitering är avgörande för cancerpatientens fortsatta liv, men enkäten visar att rehabiliteringen fortfarande missas eller sätts in för sent, säger Katarina Johansson, Samordnare Nätverket mot cancer.

Många av de närmare 1 200 cancerpatienter som svarat på enkäten, är mitt i livet. Hälften är under 54 år, närmare var tredje har barn under 18 år och 94 procent hade en anställning när de fick sin cancerdiagnos.

Tommy Björk, Stockholm, var 62 år när han fick lungcancer. Under sitt första år inom cancervården hade han mer än 11 läkare.

– Det är ofta bedrövlig logistik inom sjukvården. Patienter kan exempelvis få kallelser i fel ordning, t ex läkarbesök på tisdag och röntgen på torsdag och då var läkarbesöket till för att få röntgensvar. Att dessutom få träffa många olika läkare och inte ha en kontaktsjuksköterska som stöd och samordnare, skapar stor oro hos människor som fått en tuff sjukdomsdiagnos, säger Tommy Björk, ordförande i lungcancerföreningen Stödet.

Resultat från cancerenkäten:

  • En kontaktsjuksköterska/koordinator som följer patienten genom hela behandlingen är en av de viktigaste patienträttigheterna i den nationella cancerstrategin. Men 48 procent har ingen kontaktsjuksköterska (ytterligare 5 procent svarar ”vet inte” på frågan). Detta är en försämring mot resultaten från tidigare år.
  • 28 procent har haft 6-10 olika läkare, 13 procent har haft 11 eller fler läkare. Fem läkare med olika kompetens brukar anges som riktmärke.
  • Enligt Hälso- och sjukvårdslagen och den nationella cancerstrategin ska cancerpatienter ha en skriftlig vård- och behandlingsplan men bara 26 procent har det, endast 6 procent har en rehabiliteringsplan.

Hela undersökningen finns att läsa på www.natverketmotcancer.se

Frågor:
Katarina Johansson, Samordnare Nätverket mot cancer, 0705-72 60 80.
Tommy Björk, Lungcancerförbundet Stödet, 070-649 34 26.

Nätverket mot cancer är ett samarbete mellan cancerprofilerade patient- och intresseorganisationer. Huvudfrågor är cancerprevention, en rättvis cancervård och patienträttigheter.

Prenumerera

Media

Media