Pressinbjudan Världscancerdagen 4 februari, Karolinska Institutet: Sjukvårdsminister Gabriel Wikström möter cancerpatienter i debatt

På Världscancerdagen 4 februari i Stockholm medverkar sjukvårdsminister Gabriel Wikström i diskussion med Katarina Johansson, ordförande Nätverket mot cancer.

Cancer är den absolut största sjukdomen i Sverige. Fler än 60 000 personer får varje år en cancersjukdom. Det är en ny patient var tionden minut.

– Nya effektiva behandlingar gör att cancerpatienter idag kan leva länge med sin cancer som en kronisk sjukdom. Eftersom dessa patienter skrivs ut från sjukhusen måste primärvården förberedas för att klara av att ta hand om dem. Idag fungerar det inte och många patienter far illa. De kan hamna i timslånga köer på akuten eller bli sittande i ett väntrum på en vårdcentral bredvid hostande influensa- och infektionssjuka. Det är allvarligt för en cancerpatient som ofta är extremt infektionskänslig. Personer med kronisk cancer måste få en egen plats i primärvården, säger Katarina Johansson, ordförande Nätverket mot Cancer.

Världscancerdagen leds av moderator Lennart Persson, journalist, och i debatten medverkar bland andra cancerpatienter och anhöriga, sjukvårdsminister Gabriel Wikström och Göran Stiernstedt, regeringens nationella samordnare för effektivare resursutnyttjande inom hälso- och sjukvården.

Hela programmet: http://www.natverketmotcancer.se/varldscancerdagen/program/

Årets cancernätverkare kommer också att presenteras.

Välkomna till Världscancerdagen
!
Tid:
torsdag 4 februari kl. 13.00–17.30
Plats:
 Aula Medica, Karolinska Institutet, Solna
Frågor:

Katarina Johansson, ordförande Nätverket mot cancer, 0705-72 60 80.
Presskontakter: Lena Bergling 070-2345 158, Annika Eliasson 0702-35 43 35, info@rmpmedia.se

Nätverket mot cancer är ett samarbete mellan cancerprofilerade patient- och intresseorganisationer. Huvudfrågor är cancerprevention, en rättvis cancervård och stärkta patienträttigheter.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar