40 procent färre arbetsplatsolyckor på NCC

Arbetsplatsolyckorna på NCC har minskat med närmare 40 procent sedan 2011. NCC:s ökade fokus på säkerhet och införandet av Awareness Day, där hela koncernen diskuterar arbetsmiljö och säkerhet runt om på NCC:s olika arbetsplatser, har bidragit till den positiva utvecklingen.

Antalet arbetsplatsolyckor har minskat i såväl Sverige, Tyskland, Danmark, Norge som Finland. Minskningen gäller inom samtliga affärsområden.

– Vår vision är att komma ner i noll antal olyckor. Varje olycka är en för mycket. Samtidigt kan vi konstatera att NCC:s arbete med säkerhet på arbetsplatsen har haft effekt. Diskussionerna som vi har idag under Awareness Day är ett viktigt verktyg i det ständiga arbetet som krävs för att fortsatt öka säkerheten, säger Peter Wågström vd och koncernchef för NCC.

Det är för fjärde året i rad som NCC genomför Awareness Day. Arbetet avstannar klockan 9:00 på samtliga arbetsplatser i NCC:s olika verksamhetsländer för en gemensam diskussion om hur arbetsmiljön upplevs och vad som kan göras för att förbättra säkerheten och hälsan bland medarbetarna.

– Fokus i år är på ordning och reda. Vi pratar om fem S: sortera, ställ i ordning, standardisera, städa, skapa vana. Med ordning och reda minskar också risken för olyckor. Genom att diskutera säkerheten på arbetsplatserna fångar vi upp möjligheter till förbättring avseende attityder och beteenden bland de anställda, säger Lars-Gunnar Larsson, koncernens arbetsmiljöchef och ansvarig för Awareness Day.

NCC införde Awareness Day 2011. Sedan 2011 fram till och med halvårsskiftet 2014 har arbetsplatsolyckorna minskat med närmare 40 procent. NCC har en nollvision när det gäller arbetsplatsolyckor och nolltolerans mot att inte följa säkerhetsreglerna.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Peter Wågström, VD och koncernchef för NCC 08-585 530 40

Lars-Gunnar Larsson, arbetsmiljöchef för NCC 08-585  517 97

Anna Trane Press & PR-chef NCC 0708 84 74 69

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se,
http://www.ncc.se/press/bildbank/

Samtliga NCCs pressmeddelanden finns på www.ncc.se/press.

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen inom bygg, fastighetsutveckling och infrastruktur i norra Europa med en omsättning på 58 Mdr SEK och 18 500 anställda 2013. NCC är börsnoterat på Nasdaq OMX Stockholm.

Om oss

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på 55 Mdr SEK och 17 800 anställda 2017. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar