61 nya hyresrätter bland Vällingbys 50-talshus

NCC bygger 61 hyreslägenheter för Svenska Bostäder nära Vällingby Centrum för 116 MSEK. De tre husen är en del i stadens satsning på fler bostäder men också de första som byggs på en kulturhistoriskt skyddad 50-talsgata och anpassas därför till den tidstypiska miljön.

– Husen anpassas efter naturen och tidigare bebyggelse genom att vi bygger dem i terrasser utmed en kulle. På så vis blir de bara tre våningar mot gatan precis som husen runt om, men avslutas i sex våningar på kullen, säger Mats Hellberg, affärschef, NCC Construction i Stockholm.

NCC bygger tre hyreshus med 61 lägenheter på 1 – 5 rum och kök, med hög kvalitet i alla material. Två hus får sex våningar och ett fem. Våren 2016 kan personer som står i Stockholms bostadskö och befintliga hyresgäster hos Stockholms allmännyttiga bostadsbolag flytta in här.

– Kvarteret Stämpelfärgen är de första husen som byggs på Härjedalsgatan sedan 50-talet och vi följer länsstyrelsen riktlinjer för att de ska passa så väl in som möjligt. Omgivande bebyggelse är av riksintresse för kulturmiljön och ska bevaras till eftervärlden. Därför har vi bland annat valt att bygga terrasshus som redan finns i området, säger Karin Ståhl på Svenska Bostäder.  

Husens färg, form, fasad, fönster och flacka tak ligger i linje med området, men blir moderna byggnader som speglar 2000-talet. De får en låg energianvändning på cirka 67 kilowattimmar på kvadratmeter och år, vilket är nästan hälften av vad dagens byggregler kräver.

­Vällingby är riksintresse för kulturmiljön och det kulturhistoriska värdet finns i ABC-stadens ideal om Arbete, Bostäder och Centrum inom en stadsdel, men även i låga hus och en anpassning till landskapet.

Hyreshusen är en del i Stockholm stads vision att bygga 100 000 nya bostäder fram till år 2030 vilket bland innebär att befintliga områden i alla delar av staden kommer att förtätas.

NCC:s arbete påbörjas i februari 2014 och beräknas vara klart i juni 2016.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mats Hellberg, affärschef, NCC Construction, region Stockholm/Mälardalen. Telefon 08-585 525 66

Nina Granzell, regioninformatör, NCC Construction, region Stockholm/Mälardalen. Telefon 08-585 516 88

NCC:s presstelefon 08-585 519 00 eller press@ncc.se

Samtliga NCCs pressmeddelanden finns på www.ncc.se/press. NCC i Sverige består av affärsområdena NCC Construction, NCC Property Development, NCC Roads och NCC Housing. 2012 hade NCC i Sverige en omsättning på 31,3 Mdr SEK och cirka 10 000 anställda. NCC Construction Sverige bygger bostäder, kontor, vägar, anläggningar och övrig infrastruktur i Sverige.

Taggar:

Om oss

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på 55 Mdr SEK och 17 800 anställda 2017. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar