Avstämningsdag 12 december för utdelning av aktier i Altima

Avstämningsdag 12 december för utdelning av aktier i Altima Avstämningsdag för utdelning av aktier i Altima till NCCs aktieägare har av NCCs styrelse fastställts till den 12 december. Första dag för handel i Altima-aktier på Stockholmsbörsens O-lista blir den 16 december. Den ordinarie bolagstämman i NCC beslutade den 10 april 2003 om utdelning av aktierna i Altima. För varje tiotal aktier i NCC (oavsett aktieslag) erhålls en aktie i Altima. Styrelsen i NCC fastställde på tisdagen datum för avstämningsdag till 12 december 2003. Ett noteringsprospekt som beskriver utdelningen i detalj samt presenterar Altima som eget bolag kommer att distribueras till aktieägarna i NCC med början vecka 48 (som inleds med den 24 november). Handelsbanken Capital Markets är rådgivare i noteringsprocessen. Viktiga datum avseende utdelning och notering av aktierna i Altima är följande: 2003 Vecka 48 Prospekt finns tillgängligt hos Handelsbanken Capital Markets och distributionen påbörjas till NCCs aktieägare 2 december Altima har kapitalmarknadsdag i centrala Stockholm för media, aktie- och kreditmarknad, kl. 10.00-14.00 9 december Sista dag för handel i NCC-aktien inklusive rätt till utdelning 12 december Avstämningsdag för erhållande av aktier i Altima 16 december Första dag för handel i Altima-aktien 2004 23 januari Sista dag för anmälan om deltagande i förenklat förfarande För den som ej är aktieägare i NCC finns prospektet tillgängligt från och med vecka 48 via www.altimagroup.com, www.ncc.info, www.handelsbanken.se/aktuellaerbjudanden samt kan rekvireras på Handelsbankens bankkontor i Sverige. Ytterligare information: Ulf Wallin, chefsjurist NCC AB, tel 08 585 52147 eller 070 524 2180 Annica Gerentz, IR-chef NCC AB, tel 08 585 52204 eller 070 398 42 09 Samtliga NCCs pressmeddelanden finns på www.ncc.info NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. NCC hade år 2002 en omsättning på 45 Mdr SEK och 25 000 anställda. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/11/20031111BIT00490/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/11/20031111BIT00490/wkr0002.pdf

Om oss

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på 55 Mdr SEK och 17 800 anställda 2017. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar