Byggstart för säkrare väg 288 norr om Uppsala

Läs original

Nu börjar NCC bygga om den 14 kilometer långa vägen mellan Alunda och Gimo norr om Uppsala. Resultatet blir en mötesfri 2+1-väg med färre köer. Ordern från Trafikverket är värd 199,5 MSEK.

– Projektet gäller den tredje etappen av upprustningen av väg 288, som går mellan Uppsala och Östhammar. Vi har nyligen avslutat etapp två och det nya uppdraget är ett kvitto på att Trafikverket har förtroende för NCC, säger Niclas Larsson, produktionschef på NCC Construction, avdelning Anläggning i Stockholm.

Målet för vägprojektet är att främja den regionala utvecklingen i Östhammar med en snabbare och säkrare väg. Väg 288 är den viktigaste förbindelsen mellan Uppsala och nordöstra Uppland och den har stor betydelse för invånare som pendlar till Uppsala.

Den 14 kilometer långa vägsträckan mellan Alunda och Gimo ska därför breddas med ett körfält så att man kan göra omkörningar växelvis i nordöstlig eller sydvästlig riktning. Ett mitträcke eliminerar risken för frontalkollisioner, vilket är den typ av olycka på bilväg som ger flest dödsolyckor.

Även påfarterna byggs om för att bli säkrare. En korsning i Alunda ersätts med en cirkulationsplats. Tre kilometer av vägsträckan får en ny rakare sträckning vid Vettsta och Onsby, för att räta ut den så kallade Onsbykurvan.

Vägbygget startar hösten 2015 och slutförs i november 2017. Överskott av jord och bergmaterial kommer att återanvändas för ombyggnation av vägen, för att minimera NCC:s transporter och därmed minska utsläppen av klimatgasen koldioxid.

Affären orderregistreras i fjärde kvartalet 2015 i affärsområdet NCC Construction Sweden.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Niclas Larsson, produktionschef på NCC Construction Sweden
Telefon 070-250 24 90
Linda Sällström, kommunikationsansvarig Mälardalen, NCC Construction Sweden
Telefon 070-246 03 35

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC:s bildbank

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen inom bygg, fastighetsutveckling och infrastruktur i norra Europa med en omsättning på 57 Mdr SEK och 18 000 anställda 2014. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.

Taggar:

Om oss

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på 55 Mdr SEK och 17 800 anställda 2017. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar