Carola Lavén ny affärsområdeschef för NCC Property Development

Carola Lavén blir ny affärsområdeschef för NCC Property Development och tillträder senast under april 2013. Hon kommer närmast från Atrium Ljungberg där hon ingår i företagsledningen och är chef för affärsutveckling.

Carola Lavén har lång erfarenhet och stor förståelse för fastighetsutveckling och försäljning i flera olika chefspositioner. Carola har vidare en gedigen kompetens vad gäller hela värdekedjan inom fastighetssektorn – från roller som fastighesförvaltare till fastighetsutvecklare samt i rollen som fastighetsuthyrare.

Hon har haft framträdande chefsroller inom affärsutveckling på AtriumLjungberg (Ljungberggruppen) sedan 2003. Innan dess arbetade hon på Drott och Skanska i flera olika chefspositioner med förvaltning och utveckling av fastigheter.

- Jag är övertygad om att Carola kommer ge ett stort bidrag till utvecklingen av vår fastighetsaffär, såväl som till hela NCC:s tillväxt. Hennes expertis och breda erfarenhet från alla typer av fastighetsprojekt – allt från utveckling av kommersiella lokaler till bostäder – såväl som hennes starka ledaregenskaper, kommer vara värdefulla för att stärka NCC:s position i framtiden, säger Peter Wågström, VD och koncernchef för NCC.

Carola tillträder som affärsområdeschef för NCC Property Development senast under april 2013 och blir samtidigt medlem i koncernledningen.

Carola har en civilingenjörsexamen från KTH och sitter i styrelsen för BRIS sedan 2011.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Wågström, VD och koncernchef, NCC AB, +46 (0)8-585 530 40
Mats Pettersson, Personaldirektör, NCC AB, +46 (0)8-585 521 20

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC: bildbank

Informationen är sådan som NCC AB kan vara skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 februari 2013 , kl. 10.30.

Samtliga NCCs pressmeddelanden finns på www.ncc.se/press.

NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. NCC hade år 2012 en omsättning på 57 Mdr SEK och 18 000 anställda.

Om oss

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på 55 Mdr SEK och 17 800 anställda 2017. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.