DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2007

• Nettoomsättningen ökade till 41 102 (37 948) MSEK

• Resultat efter finansiella poster uppgick till 2 001 (1 529) MSEK

• Periodens resultat efter skatt uppgick till 1 709 (1 120) MSEK

• Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 15,73 (10,31) SEK

Vid frågor angående delårsrapporten kontakta
Chief Financial Officer Ann-Sofie Danielsson, tel. +46 (0)8-585 517 17, +46 (0)70-674 07 20.
Informationsdirektör Annica Gerentz, tel. +46 (0)8-585 522 04, +46 (0)70-398 42 09.

Om oss

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på 55 Mdr SEK och 17 800 anställda 2017. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar