Delårsrapport 1 januari - 30 september 2015

Läs original

1 juli - 30 september 2015          

 • Orderingång 13 005 (12 383) MSEK

 • Nettoomsättning 14 724 (14 796) MSEK

 • Resultat efter finansiella poster 808 (881) MSEK

 • Periodens resultat efter skatt 647 (696) MSEK

 • Resultat per aktie 5,98 (6,45) SEK

 • Styrelsen föreslår en uppdelning av NCC och startar förberedelserna för en utdelning av NCC Housing

1 januari - 30 september 2015

 • Orderingång 42 127 (42 910) MSEK

 • Nettoomsättning 40 084 (38 106) MSEK

 • Resultat efter finansiella poster 1 094 (1 217) MSEK

 • Periodens resultat efter skatt 879 (960) MSEK

 • Resultat per aktie 8,12 (8,88) SEK

För ytterligare information vänligen kontakta:


Chief Financial Officer Ann-Sofie Danielsson +46 (0)70-674 07 20

Kommunikationsdirektör Ann Lindell Saeby +46 (0)76-899 98 48

IR-ansvarig Johan Bergman +46 (0)8-585 523 53, +46 (0)70-354 80 35


I egenskap av utgivare offentliggör NCC AB, enligt 17 kap. lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, informationen i denna delårsrapport. Informationen lämnades till medierna för offentliggörande fredagen den 6 november kl. 08.00.

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen inom bygg, fastighetsutveckling och infrastruktur i norra Europa med en omsättning på 57 Mdr SEK och 18 000 anställda 2014. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.Om oss

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på 55 Mdr SEK och 17 800 anställda 2017. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar