Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2012

  • Orderingången uppgick till 11 723 (12 398) MSEK
  • Nettoomsättningen uppgick till 10 659 (8 533) MSEK
  • Resultat efter finansiella poster uppgick till -171 (-326) MSEK
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till -131 (-238) MSEK
  • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -1,20 (-2,19) SEK

För mer information kontakta
Chief Financial Officer Ann-Sofie Danielsson Tel. +46 (0)70-674 07 20
Tf Kommunikationsdirektör Ulf Thorné Tel. +46 (0)70-214 77 27
IR-ansvarig Johan Bergman Tel. +46 (0)8-585 523 53, +46 (0)70-354 80 35

Informationen är sådan som NCC AB kan vara skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 april 2012, kl. 11.40

Samtliga NCCs pressmeddelanden finns på www.ncc.se/press.

NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. NCC hade år 2011  en omsättning på 53 Mdr SEK och 17 500 anställda.

Om oss

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på 55 Mdr SEK och 17 800 anställda 2017. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar