Den finländska konkurrensmyndigheten motsätter sig NCC:s förvärv av Destias asfaltrörelse

Den finländska konkurrensmyndigheten motsätter sig NCC:s förvärv av Destias asfaltrörelse. Myndigheten begär att marknadsdomstolen ska förbjuda den planerade företagssammanslagningen.

Det var i mars 2011 som NCC tecknade avtal om förvärv av asfalt- och beläggningsverksamheterna i finländska bolaget Destia, som till 100 procent ägs av den finländska staten. Uppgörelsen har varit föremål för prövning av den finländska konkurrensmyndigheten (FCA), som nu meddelat att den motsätter sig affären.

FCA har begärt att den finländska marknadsdomstolen ska förbjuda förvärvet. Marknadsdomstolen ska nu ta ställning till affären och besked ska lämnas inom tre månader huruvida förvärvet godkänns eller inte.

- Det negativa beskedet var oväntat för oss. Vi ska nu sätta oss in i materialet tillsammans med övriga parter i affären innan vi vet vad nästa steg blir för oss, säger Göran Landgren, affärsområdeschef NCC Roads i en kommentar.

NCC har tidigare kommunicerat angående avtal om förvärv av beläggnings- och asfaltverksamheterna i Destia den 24 mars 2011.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Göran Landgren, affärsområdeschef NCC Roads, + 46 (0)705 950 730
NCC:s presstelefon, +46 (8) 585 519 00

Informationen är sådan som NCC AB kan vara skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 augusti, 2011.

Samtliga NCCs pressmeddelanden finns på www.ncc.se.

NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. NCC hade år 2010 en omsättning på drygt 49 Mdr SEK och 17 000 anställda.  NCC Roads kärnaffär är produktion av krossprodukter och asfalt samt asfaltbeläggning och vägservice.

Om oss

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på 55 Mdr SEK och 17 800 anställda 2017. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar