Energibehovet halveras i miljonprogramområde

NCC minskar energianvändningen med 50 procent i 119 lägenheter i Eskilstuna från miljonprogrammets dagar. Bostäderna i Lagersberg får en omfattande Hållbar renovering i flera etapper. Ordern från Eskilstuna kommunfastigheter är värd 57 MSEK.

– Idag förbrukar hyresbostäderna i Lagersberg omkring 180 kilowattimmar per kvadratmeter och år. Det är dubbelt så mycket som dagens gränsvärde på max 90 kilowattimmar per kvadratmeter för nybyggda bostadshus. Med renoveringen halveras husens energiförbrukning och klarar dagens byggnorm, säger Claes-Håkan Wahlberg, projektchef på NCC Construction i Mälardalen.

För att halvera energibehovet kommer NCC genom sitt koncept Hållbar renovering till exempel att byta ut fönstren mot fönster med energiglas, tilläggsisolera ytterväggar och vindar, sätta in värmeåtervinnande ventilation, och termostatventiler som reglerar elementens värme. Dessutom byts stammar och badrum, köken fräschas upp och fasaderna får ny puts och färg.

NCC har nyligen avslutat första etappen i Lagersberg i Eskilstuna, där 90 lägenheter renoverats, för att halvera energibehovet. Nu har NCC fått förnyat förtroende att renovera ytterligare 119 bostäder. Samtliga fastigheter som är byggda på 60- och 70-talen och får nu sin första omfattande upprustning.

– Våra hyresgäster i första etappen verkar mycket nöjda. Nu väljer vi att även prova NCC:s badrumsrenovering Addera i några lägenheter, eftersom den är billigare och kan installeras i fler lägenheter på kortare tid, säger Camilla Karlsson, projektledare på Eskilstuna kommunfastigheter.

Taken förses med 750 kvadratmeter solceller, som producerar nästan 7 kilowattimmar el per kvadratmeter och år. Därmed står solen för 7,5 procent av energin, resten är från fjärrvärme.

Projektet genomförs i NCC Partnering; en strukturerad samarbetsform där byggherre, konsulter och entreprenörer gemensamt löser en bygguppgift. Metoden baseras på öppet och förtroendefullt samarbete där parternas yrkeskunskaper kompletterar varandra genom projektets alla skeden.

NCC har påbörjat arbetet som beräknas vara klart i december 2013. Etappen är den andra av fyra.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Claes-Håkan Wahlberg, projektchef, NCC Construction, region Stockholm/Mälardalen. Telefon +46(0)21-10 55 13

Nina Granzell, regioninformatör, NCC Construction, region Stockholm/Mälardalen. Telefon +46(0)8-585 516 88

NCC:s presstelefon +46(0)8-585 519 00 eller press@ncc.se

Samtliga NCCs pressmeddelanden finns på www.ncc.se/press. NCC i Sverige består av affärsområdena NCC Construction, NCC Property Development, NCC Roads och NCC Housing. 2012 hade NCC i Sverige en omsättning på 31,3 Mdr SEK och cirka 10 000 anställda. NCC Construction Sverige bygger bostäder, kontor, vägar, anläggningar och övrig infrastruktur i Sverige.

Taggar:

Om oss

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på 55 Mdr SEK och 17 800 anställda 2017. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar