Etablerad byggkonsult blir hyresgäst i Torsplan

NCC Property Developments handel- och kontorsfastighet Torsplan blir konsultgruppen Structors nya arbetsplats i Stockholm. Avtal med fler hyresgäster är på gång och det stora intresset leder till att den högt miljöcertifierade fastigheten snart är fullt uthyrd. 

– Med ungefär ett år kvar till färdigställande har vi redan hyrt ut 75 procent av kontorsytan och 80 procent av handelsytan. Intresset är fortsatt stort och vi känner oss helt trygga med att Torsplan kommer att vara fullt uthyrd vid årsskiftet 2013/2014, säger Fredrik Hemborg, regionchef NCC Property Development.

Structor kommer att hyra 2 245 kvadratmeter av Torsplan för sin nya arbetsplats.

– Att välja ett miljöcertifierat kontor var för oss självklart. Valet föll på Torsplan bland annat för NCC:s högt ställda hållbarhetsmål, vilket går hand i hand med Structors egna företagsprofil. Här kommer våra medarbetare få en sund arbetsmiljö som tillsammans med NCC skapats efter vår verksamhets specifika behov, vilket leder till högre effektivitet och bättre resultat, säger Mats Texte på Structor. 

Torsplan blir en GreenBuilding-fastighet och kommer att miljöklassas i nivån Excellent enligt det internationella miljöcertifieringssystemet BREEAM. Det innebär bland annat stor hänsyn till inomhusmiljö, ekologi, livscykel, avfall samt energi- och vattenanvändning.

Torsplan blir den första fastigheten som blir klar i den nya stadsdelen Hagastaden, mellan Norra Stationsgatan och Karolinska Sjukhuset. Hagastaden beräknas om några år ha 36 000 invånare.

Structor är ett konsultföretag vars kompetens är inblandad i flera prestigeprojekt såsom Citybanan, Gothia Triple Towers och Nya Karolinska. Structor verkar inom bygg- och anläggning med tvärfacklig spetskompetens inom de flesta områden som rör planering, projektering och genomförande.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Hemborg, regionchef NCC Property Development
Telefon 08-585 530 31
Robert Hägg, marknadschef NCC Property Development
Telefon 08-585 523 72
Presstelefonen NCC 08-585 519 00 eller e-post press@ncc.se

Samtliga NCCs pressmeddelanden finns på www.ncc.se/press. NCC i Sverige består av affärsområdena NCC Construction, NCC Property Development, NCC Roads och NCC Housing. 2012 hade NCC i Sverige en omsättning på 31,3 Mdr SEK och cirka 10 000 anställda. NCC Property Development utvecklar och säljer kommersiella fastigheter på definierade tillväxtmarknader i Norden, Baltikum och St Petersburg

Taggar:

Om oss

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på 55 Mdr SEK och 17 800 anställda 2017. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar