Färre olyckor på vägarna mål för NCC

Minst 300 olyckor inträffar årligen i samband med vägarbeten.  Drygt hälften sker på det statliga vägnätet och ca 40 procent på kommunala vägar. För att ytterligare förbättra säkerheten vid vägarbeten inför NCC ett nordiskt koncept för ökad säkerhet och framkomlighet, NCC ViaSafe

– NCC har en nollvision för olyckor kopplat till arbetet och Trafikverket en nollvision för olyckor på vägarna, vilken vi delar. Vi vill tillsammans med våra kunder på ett påtagligt sätt bidra till att öka säkerheten och framkomligheten på vägarna, säger Henrik Lövgren, chef för Vägservice Sverige, NCC Roads.

De senaste åren har kraven från myndigheter och allmänhet på bättre och snabbare avspärrningar i samband med vägarbeten ökat. Flyter trafiken bra förbi ett vägarbete minskar också utsläppen liksom risken för olyckor som både är tragiska och kostsamma.

– Vi har arbetat med planering och skyltning vid alla typer av vägarbeten i många år. När vi nu samlar all vår kunskap och kompetens på nordisk nivå kan vi vara ett ännu bättre stöd för nya och befintliga kunder. Det ska vara säkert att passera pågående vägarbeten och att arbeta vid dem säger Henrik Lövgren.

Majoriteten av de som skadas i samband med vägarbeten är bilister. På det statliga vägnätet är det främst s.k. upphinnandeolyckor som sker på grund av köbildning, medan det på mindre och kommunala vägar är oskyddade trafikanter, gång- och cykeltrafikanter som drabbas mest. Endast i 5 procent av olyckorna skadas en vägarbetare.

Fotnot:

NCC ViaSafe lanseras Sverige i samband med NCC:s säkerhetsdag Awareness Day den 3 september och i Norge och Danmark under hösten.

Statistiken är hämtad från Trafikverkets rapport Trafikolyckor vid vägarbeten, 2014:075 samt NCC:s interna arbetsmiljöstatistik.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Henrik Lövgren, chef Vägservice i Sverige, NCC Roads, 070-353 91 40
Birgitta Norberg, pressansvarig, NCC Roads Sverige, 08- 585 523 92, 070-226 76 80

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC: bildbank

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen inom bygg, fastighetsutveckling och infrastruktur i norra Europa med en omsättning på 58 Mdr SEK och 18 500 anställda 2013. NCC är börsnoterat på Nasdaq OMX Stockholm.

Om oss

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på 55 Mdr SEK och 17 800 anställda 2017. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar