Grön el blir standard för NCC i Sverige

NCC Sverige har beslutat att enbart använda grön el i hela verksamheten, så väl på kontoren som i NCC:s bostäder och byggproduktion. Grön el införs i samtliga fyra bolag i Sverige. Störst klimatpåverkan från energianvändning sker när en byggnad används därför vill NCC att både konstruktion och drift blir så energieffektiv och miljöanpassad som möjligt. Övergången startar 1 juli.

NCC omvandlar sitt elavtal med Vattenfall till att enbart omfatta grön el, främst miljömärkt el utifrån Naturskyddsföreningens ”Bra miljöval” men även miljödeklarerad el EPD Vatten, Environmental Product Declaration. Elen tas från förnyelsebara energikällor som vatten, sol, vind, våg och biobränsle, vilka inte tillför någon ny koldioxid till atmosfären när de utvinns. Avtalet omfattar all elanvändning för drift av NCC:s kontor och byggarbetsplatser i Sverige där NCC själva ansvarar för abonnemang och kostnader. – Den byggda miljön i Sverige utgör 40 procent av landets totala energianvändning. Vi anser därför att det ligger ett tungt ansvar på byggsektorns att göra vad man kan för att minska energiförbrukningen och därmed klimatpåverkan, säger Göran Gerth, miljöchef på NCC Construction Sverige. Ett hus största miljöpåverkan är energianvändningen under de 50-100 år som det används. Fördelat under en livscykelperiod går cirka 84 procent av energin åt till att driva huset, 15 procent används i byggskedet och 1 procent går åt till transporter, byggnation och rivning. Det gör den långsiktiga elanvändningen väsentlig. Redan nu bidrar NCC till minskad klimatpåverkan bland annat genom att bygga bostäder och lokaler som är betydligt energieffektivare än lagstiftningen kräver. För ytterligare information, vänligen kontakta: Göran Gerth, miljöchef, NCC Construction Sverige AB, tfn 08-585 519 57 Lovisa Lagerström Lantz, tf presschef, NCC AB, tfn 08-585 523 46, 070-592 45 46

Om oss

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på 55 Mdr SEK och 17 800 anställda 2017. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar