HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI – 30 JUNI 2007

• Nettoomsättningen ökade till 26 925 (23 465) MSEK

• Resultat efter finansiella poster uppgick till 1 186 (629) MSEK

• Periodens resultat efter skatt uppgick till 961 (446) MSEK

• Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 8,87 (4,13) SEK

Vid frågor angående delårsrapporten kontakta
Chief Financial Officer Ann-Sofie Danielsson, tel. +46 (0)8-585 517 17, +46 (0)70-674 07 20.
Informationsdirektör Annica Gerentz, tel. +46 (0)8-585 522 04, +46 (0)70-398 42 09.

Ett informationsmöte med integrerad webb- och telefonkonferens hålls torsdagen den 23 augusti kl 15.30 på Vallgatan 5 i Solna, bredvid NCC:s huvudkontor. Presentationen hålls på svenska. För att delta i telefonkonferensen, ring +46 (0)8 505 598 53, 5 minuter före konferensens start. Ange ”NCC”. Presentationsmaterial till telefonkonferensen går att hämta på NCC:s webbplats www.ncc.info omkring kl 15.00 den 23 augusti.

Om oss

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på 55 Mdr SEK och 17 800 anställda 2017. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar