HD-beslutet medför stor företagspark i Norvik

För att öka möjligheterna till jobb och tillväxt i mälardalsregionen planerar NCC en stor logistik- och företagspark i den nya hamnen. Satsningen hade varit omöjlig utan Högsta domstolens beslut.

Högsta domstolens besked om att inte ge prövningstillstånd för hamnbygget vid Norvikudden i Nynäshamn gör nu att NCC kan påbörja byggplaneringen av en stor logistik- och företagspark.

– Vi tror på läget och ser stora möjligheter till företagsetableringar, vilket i än högre grad kommer att öka tillväxten och skapa arbetstillfällen. En sådan satsning hade varit omöjlig utan en storhamn, säger Maria Zimdahl, regionchef på NCC Construction, Stockholm/Mälardalen.

NCC Construction har fått i uppdrag att projektera för storhamnen. I kontraktet ingår även en förtursrätt på själva hamnbygget. I anslutning till hamnen planerar NCC en logistik- och företagspark på 450 000 kvm egen mark, vilket motsvarar knappt 65 fotbollsplaner. För Maria Zimdahl kom därför Högsta domstolens beslut som en skänk från ovan.

– Ett mycket positivt besked, inte bara för NCC utan för hela mälardalsregionen. Ett stort antal arbetstillfällen står på spel, både på kort och på lång sikt, för att inte tala om vinsterna för miljön när vägtransporterna minskar. Storhamnen i Norvik kommer bidra till en miljömässigt hållbar tillväxt, säger Maria Zimdahl, regionchef på NCC Construction, Stockholm/Mälardalen.

Utvecklingen av logistik- och företagsparken kommer att påbörjas parallellt med hamnbygget. Däremot är det oklart när den kommer att stå klar. Hamnen beräknas bli färdig under 2016.

Hamnbygget sker i nära samarbete mellan The NCC/Aarsleff Norvikudden consortium och byggherren Stockholms Hamnar genom NCC Partnering. Partnering är en strukturerad samarbetsform där byggherren, konsulterna och entreprenörerna gemensamt löser en bygguppgift. Metoden baseras på ett öppet och förtroendefullt samarbete där allas yrkeskunskaper kompletterar varandra genom projektets alla skeden.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Maria Zimdahl, regionchef NCC Construction Sverige, region Stockholm/Mälardalen. Telefon: 08-585 521 01
Kristina Christensen, informatör NCC Construction Sverige, region Stockholm/Mälardalen. Telefon: 08-585 522 48, 076-136 87 48
NCC:s presstelefon 08-585 519 00 eller press@ncc.se

Samtliga NCC:s pressmeddelanden finns på www.ncc.se/press. NCC i Sverige består av affärsområdena NCC Construction, NCC Property Development, NCC Roads och NCC Housing. 2011 hade NCC i Sverige en omsättning på 29 Mdr SEK och cirka 10 000 anställda. NCC Construction Sverige bygger bostäder, kontor, vägar, anläggningar och övrig infrastruktur i Sverige.

Taggar:

Om oss

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på 55 Mdr SEK och 17 800 anställda 2017. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar