Klart för motorvägsbygge i Polen - miljardorder väntar NCC

Klart för motorvägsbygge i Polen - miljardorder väntar NCC Det polska bolaget AWSA, där NCC är delägare, undertecknade i fredags ett koncessionsavtal med den polske transportministern. Avtalet innebär att en 149 km lång motorväg kommer att kunna byggas från Nowy Tomysl till Konin. Den aktuella etappen är en av tre delsträckor av motorväg A2 mellan tyska gränsen och Warszawa, som AWSA fick koncession på 1997. Värdet av det nu aktuella projektet inklusive finansiering uppgår till drygt 8 miljarder SEK. Värdet på byggdelen är 5,4 miljarder SEK, varav NCCs andel är 1,3 miljarder. - Det är glädjande att vi nu tagit ytterligare ett steg mot byggstart, säger Alf Algotsson, vice affärsområdeschef i NCC Anläggning. Vi är nu överens på alla punkter och det är nu konsortiets uppgift att lösa de återstående finansieringsfrågorna. Vår bedömning är att detta ska vara klart senast vid halvårsskiftet 2000. Motorvägsprojektet A2 är gigantiskt och inom NCC är vi både stolta och glada över att delta i det största infrastrukturprojektet i det forna östblocket. - Motorväg A2 är ett s k BOT-projekt. Vi svarar såväl för att lösa finansieringsfrågorna, som byggandet och senare driften av motorvägen. Projektets första etapp ska byggas mellan 2000 och 2006. Därefter ska den andra etappen om 106 km, som även denna ingår i AWSAs koncession, påbörjas. Motorväg A2 är ett av EU prioriterat vägprojekt, som anses strategiskt för den fortsatta europautvecklingen och utvidgningen mot öst, fortsätter Alf Algotsson. I byggkonsortiet ingår förutom NCC, det österrikiska företaget Strabag, tyska Teerbau och italienska Impregilo, företag som NCC i övrigt ofta samarbetar med. Som operatör ingår EGIS (f d Transroute), som är ett franskt bolag som svarar för driften av 90 procent av motorvägarna i Frankrike. Byggkonsortiet äger en betydande andel av koncessionsbolaget AWSA, som dock till största delen ägs av polska företag. Bakom projektet ligger flera års intensivt arbete. NCC och konsortiet började arbeta med projektet redan 1995. I det perspektivet är fredagens avtal ett mycket viktigt steg mot kommande byggstart. Ytterligare upplysningar lämnas av Alf Algotsson, vice affärsområdeschef NCC Anläggning, 08-655 20 00, 070-510 09 29, eller Jan Tojkander, chef NCC Polska Anläggning, 08-655 20 00, +48 601 61 62 27. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/02/19991102BIT00010/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/02/19991102BIT00010/bit0002.pdf

Om oss

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på 55 Mdr SEK och 17 800 anställda 2017. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar