Kvinnligt nätverk på NCC fick Bo Ax:son Johnsons pris på 100 000 kronor

Kvinnligt nätverk på NCC fick Bo Ax:son Johnsons pris på 100 000 kronor Det kvinnliga nätverket Stella fick på NCCs bolagsstämma mottaga Bo Ax:son Johnsons pris på 100 000 kronor. Nätverket Stella bildades hösten 1998 för att synliggöra kvinnor och förbättra möjligheterna för kvinnliga ingenjörer och akademiker att göra karriär inom ett i övrigt mycket mansdominerat NCC. Genom sin kraft bidrar nätverket dessutom till att uppfylla koncernvisionen om NCC som det unga, och spännande företaget, ett företag som präglas av nytänkande, delaktighet och engagemang. Stella är egentligen sju nätverk med olika geografisk spridning. Vart och ett med sina coacher som leder den operativa verksamheten. Det är dessa coacher som nu fick mottaga priset på 100 000 kronor. Pengar ämnade att ytterligare utveckla kompetensen inom affärsmannaskap, ledarskap och kommunikation. -- Det är bara att gratulera NCC som haft modet att både ge oss det här priset och dessutom påbörja den mödosamma resan mot ökad mångfald inom företaget, konstaterade Maria Gimbro i Stella-coachernas tacktal. En helt nödvändig resa då enkönade arbetsplatser är att betrakta som säkerhetsrisker och när vi dessutom verkar på marknader där minst hälften av alla våra slutkunder är kvinnor. Tack för ett modigt val! Bo Ax:son Johnsons pris instiftades som minne av NCCs förre huvudägare Bo Ax:son Johnson. Priset skall utdelas omväxlande till externa forskare och yngre medarbetare som gjort framstående insatser inom byggsektorn och för NCC. I år delades priset ut för tredje gången. Tidigare har det gått till Centrum för Byggandets Managementfrågor på Chalmers Tekniska Högskola och till Mariusz Zaworski och hans enhet på NCC Polska Industri för en framgångsrik etablering av asfaltverksamhet i Polen. För ytterligare information kontakta Kerstin Wahlund, 08-655 20 00. Denna och tidigare pressreleaser finns även på www.ncc.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/31/20000331BIT00580/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/31/20000331BIT00580/bit0002.pdf

Om oss

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på 55 Mdr SEK och 17 800 anställda 2017. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar