Mats Pettersson, HR direktör, lämnar NCC vid årsskiftet

Mats Petterson, NCC koncernens HR direktör och medlem av koncernledningen lämnar företaget vid årsskiftet 2013.

Efter snart nio år i NCC, och de senaste sex åren som HR direktör för NCC koncernen har Mats beslutat att lämna NCC i samförstånd med Peter Wågström, koncernchef.

– Mats har på ett värdefullt sätt utvecklat HR funktionen i företaget. Han har lagt grunden till en stark HR organisation som är redo för nästa steg. Dessutom har han bidragit starkt till vårt arbete med att etablera och implementera våra värderingar liksom till vårt kontinuerliga arbete kring säkerhet på våra arbetsplatser, säger Peter Wågström, koncernchef för NCC.
 
– NCC kommer att gå in i en nästa fas i utvecklingen av våra HR system och processer med fokus på implementering. Mot den bakgrunden har Mats och jag gemensamt kommit fram till att det arbetet inte är det som primärt ligger inom Mats intressesfär att arbeta med. Mats kommer att avsluta några av de pågående aktiviteterna fram till årsskiftet, säger Peter Wågström.

Rekrytering av en ny HR direktör kommer att starta omgående.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Peter Wågström, vd och koncernchef NCC +46 70 527 31 31

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC: bildbank

Informationen är sådan som NCC AB kan vara skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 7 november 2013, kl. 10:00.

Samtliga NCCs pressmeddelanden finns på www.ncc.se/press.

NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. NCC hade år 2012 en omsättning på 57 Mdr SEK och 18 000 anställda.

Om oss

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på 55 Mdr SEK och 17 800 anställda 2017. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar