NCC anlägger ny sorts asfalt med gummi för hållbarare väg

Under maj och juni lägger NCC Roads 16 kilometer gummiasfalt på Yttre ringvägen runt Malmö på uppdrag av Vägverket Region Skåne. Det är det hittills största beläggningsjobbet med detta, för svenska förhållanden, nya material. Uttjänta bildäck får ett andra liv samtidigt som inblandningen av gummi i asfalten ger hållbarare vägar.

Hälften av Yttre ringvägen asfalteras nu med den hittills längsta sträckan med gummiasfalt i landet, sammanlagt 16 kilometer, i båda körriktningarna. Vägverket har initierat detta utvecklingsprojekt, som nu sker i samarbete med NCC Roads, för att ta reda på mer om gummiasfalt. Faller det ut väl kan asfalten införas i svenskt regelverk. Idén att blanda gummi i asfalten är från USA där den använts i 25 år. I flera delstater är det på väg att bli den vanligaste beläggningen. Även flera länder i Europa uppmärksammar den nu. – Det finns många fördelar med att mala ner gamla bildäck till ett finkornigt, snusliknade pulver som blandas in i asfalten. Miljön tjänar på att bildäck kan återanvändas, gummit ökar vägens livslängd och trafikbullret minskar något. Antalet partiklar som frigörs ur asfalten och kommer ut i luften reduceras också, säger Per Fagergren, arbetschef NCC Roads. Yttre ringvägen är ett bra objekt att testa gummiasfaltens egenskaper på. – Sprickbildning i asfalten har gjort att vatten trängt ner i cementgrusunderlaget. Vi räknar med att den mer töjbara gummiasfalten på ett kostnadseffektivt sätt förhindrar att sprickorna kommer tillbaka, säger Mats Hemminger, beläggningsingenjör, Vägverket Region Skåne. Idag är gummiasfalt cirka 10–15 procent dyrare än konventionell asfalt, vilket än så länge delvis beror på de relativt små volymer som tillverkas. Men förbättrad nötningsbeständighet kommer att ge lägre livscykelkostnad och bättre totalekonomi. En något tystare trafik, 1-2 decibel, är dock svårare att värdera i pengar. NCC anlade och testade asfalten första gången i fjol i syfte att täta sprickor i betongvägar, renovera vägar med hårt slitage och minska buller. I juni anlade NCC Roads även 10 kilometer gummiasfalt på betongväg mellan Malmö - Vellinge. Ytterligare information: Per Fagergren, arbetschef, NCC Roads, region Syd, tfn 070-579 30 89 Josefin Sellén, informationschef, NCC Roads AB, tfn 08-585 518 57

Taggar:

Om oss

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på 55 Mdr SEK och 17 800 anställda 2017. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar