NCC är störst i Norden på asfaltåtervinning

Under 2011 återvann NCC mer asfalt än någonsin. Ökningen medförde en CO2-utsläppsbesparing på drygt 12 000 ton, vilket motsvarar utsläppen ifrån mer än 4 500 bensinbilar på ett år.

Asfaltgranulat är uppbruten asfalt som krossats ned för återanvändning i nytillverkad asfalt. Under 2011 ökade användningen av asfaltgranulat ifrån 670 000 ton till 916 000 ton, vilket gör NCC störst på asfaltåtervinning i Norden.

Asfaltproduktionen är den del inom NCC som orsakar störst koldioxidutsläpp. Det gör att det där finns störst möjlighet att åstadkomma skillnad. Genom att blanda ned asfaltgranulat i nytillverkad asfalt kan man minska åtgång av både oljeprodukten bitumen, nytt stenmaterial och transporter med stora miljövinster som följd.

– Vi fokuserar hårt på att öka återvinningen och minska våra koldioxidutsläpp. Därför är det extra roligt när vi överträffar de interna mål som NCC satt upp. Det visar på vilket engagemang som finns i organisationen, säger Hans Säll, affärsutvecklingschef för NCC Roads Holding.

I NCC är 80 procent av alla asfaltverk idag anpassade för att kunna använda återvunnet asfaltgranulat och under 2011 bestod 14,7 procent av den tillverkade asfalten av granulat.

– Det finns en gräns för hur mycket återvunnen asfalt vi kan blanda i, eftersom tillgången på uppbruten asfalt varierar på olika marknader. Men det finns fortfarande utvecklingspotential och vi satsar på att nå en andel på 20 procent återvunnen asfalt till 2016, säger Hans Säll.

Återvinning är en del i NCC Green Concept – samlingsnamnet på NCC Roads koncept, produkter, metoder och tjänster som bidrar till en mer hållbar utveckling.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Hans Säll, affärsutvecklingschef NCC Roads Holding. Telefon: 08- 585 521 44, 070-245 79 06
Josefin Sellén, informationschef NCC Roads Sverige. Telefon: 08-585 518 57, 070-412 41 42
NCC:s presstelefon 08-585 519 00 eller press@ncc.se

NCC i Sverige består av affärsområdena NCC Construction, NCC Property Development, NCC Roads och NCC Housing. 2011 hade NCC i Sverige en omsättning på 29 Mdr SEK och cirka 10 000 anställda.  NCC Roads kärnaffär är produktion av krossprodukter och asfalt samt asfaltbeläggning och vägservice.

Taggar:

Om oss

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på 55 Mdr SEK och 17 800 anställda 2017. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar