NCC avser att dela ut NCC Housing 2016

Läs original

NCC planerar för att dela ut NCC Housing till aktieägarna under 2016 enligt Lex Asea. Vid en avknoppning erhåller aktieägarna i NCC aktierna i det nya bostadsutvecklingsbolaget istället för kontant utdelning.

Styrelsen gav i september ledningen i uppdrag att analysera förutsättningarna för att skapa ett självständigt bostadsutvecklingsbolag med utgångspunkt i affärsområdet NCC Housing och dela ut det till aktieägarna genom en så kallad Lex Asea.

Analysen visade att en uppdelning av NCC skapar större förutsättningar för att ta tillvara de tillväxtmöjligheter som NCC ser, såväl på bostadsmarknaden som på byggmarknaden. Styrelsen anser att en uppdelning av NCC skapar aktieägarvärde och beslutade i början på november att starta förberedelserna för en utdelning av NCC Housing enligt Lex Asea.

– Vi är mitt inne i processen med att definiera vad som ska ingå i det nya bostadsutvecklingsbolaget. Utgångspunkten är affärsområdet NCC Housing men vissa resurser kan komma att flytta från andra affärsområden. NCC kommer efter en notering vara en viktig leverantör till det nya bostadsutvecklingsbolaget och de kommer vara en viktig kund för NCC, säger Peter Wågström, koncernchef på NCC.

Styrelsens avsikt är att den 28 januari 2016 presentera förslaget att dela ut och notera det nya bostadsutvecklingsbolaget. Ingen kontant utdelning avses lämnas för räkenskapsåret 2015. Aktieägarna kommer att besluta om förslaget vid årsstämman den 12 april 2016. Om årsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag kommer utdelning och notering av det nya bostadsutvecklingsbolaget att genomföras under 2016.

För att möjliggöra en för aktieägarna skattemässigt fördelaktig utdelning enligt Lex Asea har NCC:s huvudägare Nordstjernan förbundit sig att innan utdelningen minska sin ägarandel till under 50 procent av rösterna i NCC.

Vid avknoppningen kommer det nya bostadsutvecklingsbolaget att få ett eget kapital motsvarande värdet av markportföljen (exploateringsfastigheter och aktiverade projektutvecklingskostnader). Om en avknoppning hade genomförts den 30 september 2015 hade det nya bostadsutvecklingsbolaget fått med sig eget kapital om 5,3 Mdr SEK och resterande sysselsatt kapital om 5,3 Mdr SEK hade finansierats med räntebärande skulder, varav 3,1 Mdr SEK utgör lån till svenska bostadsrättsföreningar och finska bostadsaktiebolag.

– Med den föreslagna principen för fördelning av NCC:s egna kapital får både NCC och det nya bostadsutvecklingsbolaget stabila finansiella förutsättningar för att kunna ta tillvara de goda marknadsförutsättningar som vi ser på såväl bostadsmarknaden som på byggmarknaden, säger Tomas Billing, ordförande i NCC.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Peter Wågström, koncernchef NCC AB, 070 527 31 31

Johan Bergman, IR-ansvarig NCC AB, 08 585 523 53, 070-354 80 35

Anna Trane Press & PR-chef NCC +46 708 84 74 69

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se

Informationen är sådan som NCC AB kan vara skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 november 2015, kl. 07:00.

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen inom bygg, fastighetsutveckling och infrastruktur i norra Europa med en omsättning på 57 Mdr SEK och 18 000 anställda 2014. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.

Om oss

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på 55 Mdr SEK och 17 800 anställda 2017. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar