NCC bidrar till att stärka Neptun Maritime

NCC bidrar till att stärka Neptun Maritime Neptun Maritime har idag offentliggjort en omfattande refinansering av företaget som bl.a. innebär en kapitalförstärkning med knappt 800 Mkr (524 MFIM). NCC har beslutat delta i refinanseringen genom att garantera teckning i nyemissionen till ett maximalt belopp av ca 225 Mkr (150 MFIM). Kapitaltillskottet möjliggör för Neptun Maritime att definitivt avveckla den förlustbringande verksamheten i Engelska kanalen, och fokusera på den lönsamma Östersjötrafiken. - Genom omstruktureringen blir Neptun Maritime ett vinstföretag med ett starkt positivt kassaflöde. NCC:s kärnverksamhet är bygg och fastigheter och vi skall inte ses som långsiktiga ägare till Neptun Maritime. Förutsättningarna att attrahera nya externa investerare förbättras nu väsentligt, säger chefen för NCC Invest, Tommy Nilsson. NCC:s totala exponering i Neptun Maritime motsvarar ca 5 kr per NCC-aktie efter kapitaltillskottet. För ytterligare information, kontakta: Tommy Nilsson, NCC Invest, telefon 08-655 20 97

Om oss

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på 55 Mdr SEK och 17 800 anställda 2017. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar