NCC bygger andra etappen av energiproduktionsanläggning i Köpenhamn för 276 MSEK

NCC ska bygga andra etappen av den avfallsbaserade energiproduktionsanläggningen Amager Bakke i Köpenhamn. Det sker på uppdrag av ARC - I/S Amager Ressource center. Ordern uppgår till 276 MSEK och registreras i tredje kvartalet 2013.

NCCs arbete består av betong- och jordarbeten till en processanläggning där avfallet ska omvandlas till energi samt till ett kontor för ARC-anställda som driver anläggningen.

NCC fick i januari i år entreprenaden till den större delen av den första etappen av energiproduktionsanläggning Amager Bakke, som bland annat omfattade pålning, uppförande av nya silos samt mark- och betongarbete. Den nya ordern innebär att NCC utför allt jord- och betongarbete i byggandet av Amager Bakke.

Amager Bakke, som ligger på Amager i Köpenhamn, är en modern energiproduktionsanläggning för avfall i kombination med en återvinningsstation, som kommer drivas med miljöanpassad teknologi. Anläggningen ersätter den nuvarande anläggningen som är 40 år gammal.

Planeringen av arbetet för andra etappen beräknas starta efter sommaren och i september börjar betongarbetet. De första delarna av arbetet med andra etappen ska vara klara i slutet av oktober 2014 och anläggningen Amager Bakke planeras att driftsättas sommaren 2017.

Projektet orderregisteras i affärsområdet NCC Construction Danmark.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Thomas Als Christensen, kommunikations- och marknadschef, NCC Construction Danmark Telefon +45 27 88 20 28

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC: bildbank

Informationen är sådan som NCC AB kan vara skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 juli 2013, kl. 12.00

Samtliga NCCs pressmeddelanden finns på www.ncc.se/press.

NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. NCC hade år 2012 en omsättning på 57 Mdr SEK och 18 000 anställda.  NCC Construction Danmark bygger bostäder, kontor, vägar, anläggningar och övrig infrastruktur i Danmark

Taggar:

Om oss

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på 55 Mdr SEK och 17 800 anställda 2017. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.