NCC bygger del av nya Tvärbanan Alvik - Solna

NCC Construction Sverige har fått i uppdrag att bygga ut den andra delsträckan på Tvärbanans Solnagren, sträckan mellan Ulvsundavägen och Solna Business Park. Uppdragsgivare är SL och entreprenaden genomförs i form av en samverkansentreprenad. Ordervärdet uppgår till cirka 350 MSEK.

Den etapp NCC ska bygga går genom Stockholm, Sundbyberg och Solna stad och är ca 2,2 km lång. Längs sträckan anläggs två broar varav en kortare över Bällstaån och en längre över järnvägsområdet i Sundbyberg. Spårvägen kommer att gå antingen i direkt anslutning till trafikerade gator eller i blandtrafik där spårväg och vägtrafik skall samsas i samma körfält. Längs sträckan förläggs fyra stycken markförlagda hållplatser. Därtill omfattar entreprenaden trafik-, lednings- och kabelomläggningar samt kanalisation. – När utbyggnaden av Tvärbanan är klar kommer den att ge mycket förbättrade kommunikationer för människor som bor och rör sig i området runt Alvik, Sundbyberg och Solna. Jag är glad för att NCC får vara med och bidra till en så pass viktig utbyggnad av infrastrukturen för stockholmare, säger Fredrik Söderholm, Affärschef på NCC Construction Sverige. Totalt byggs Tvärbanan ut med cirka 7 km spårbunden trafik. Syftet med Tvärbanan är att underlätta resandet på tvären. När utbyggnaden är klar kommer en resa mellan Alvik och Solna Station att ta cirka en kvart. Arbetena kommer att påbörjas under augusti månad 2009 och pågå i cirka 2 år. Ordervärdet registreras i det andra kvartalet 2009.

Taggar:

Om oss

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på 55 Mdr SEK och 17 800 anställda 2017. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar