NCC bygger del av Philip Morris-fabrik i Ryssland för 175 MSEK

NCC bygger del av Philip Morris-fabrik i Ryssland för 175 MSEK NCC Puolimatka International har undertecknat ett kontrakt med Philip Morris om byggande av en fabrik i St. Petersburg på cirka 175 MSEK (115 miljoner FIM). Kontraktet innefattar nio nya byggnader med inredning för produktion och lager till cigarettillverkning. Projektet har en bruttovolym på 665.000 kubikmeter och yta på 86.000 kvadratmeter varav de nya byggnaderna svarar för 10.600 kvadratmeter. Byggnadsperioden är ett år. Projektet sysselsätter knappt fyrahundra personer. Projektet påverkas marginellt av den osäkra finansiella situationen i Ryssland. Kontraktet är uppgjort i dollar och entreprenörens betalningar är kontrakttekniskt säkrade. Material kommer huvudsakligen från utlandet, i arbetet används dock ryska underentreprenörer. I den osäkra ekonomiska situationen försöker vi använda dem som vi haft tidigare erfarenhet med, berättar Ari Suomalainen, som har lett förhandlingarna. Vi bygger den del av detta stora projekt som bäst passar vår kompetens och våra resurser, konstaterar NCC Puolimatkas projektchef Ensio Koliseva. Han flyttar nu från kontoret i Moskva för att starta arbetet. PLM:s burkfabrik håller på att bli färdig, vilket innebär att en del av organisation, maskiner och inventarier flyttas till St. Petersburg. Det totala projektet leds av det engelska byggföretaget Bovis. För ytterligare information, kontakta Ari Suomalainen NCC Puolimatka, telefon +358-9-5075 449

Om oss

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på 55 Mdr SEK och 17 800 anställda 2017. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera