NCC bygger del av Västkustbanan genom Skåne för 110 MSEK

NCC bygger del av Västkustbanan genom Skåne för 110 MSEK NCC Anläggning har undertecknat ett kontrakt med Banverket om byggandet av Block 4, etapperna 14 och 15 på Västkustbanan. Kontraktet innefattar mark- och konstbyggnadsarbeten för ca sex kilometer dubbelspårig järnväg, ombyggnad av Kävlinge stationsområde samt åtta broar på sträckan. Kontraktets värde är ca SEK 110 miljoner. Projektet kommer att starta omgående. Mark- och konstbyggnadsarbeten skall vara färdigställda för utläggning av spårballast och järnvägstekniskt byggande 2000-01-31. Projektet kommer att sysselsätta ett femtiotal personer. Västkustbanan är det nya dubbelspåret mellan Göteborg och Malmö. När hela Västkustbanan är om- och utbyggd minskar restiden mellan Göteborg och Malmö från dagens 3,5 - 4 timmar till ca 2 timmar. För ytterligare information, kontakta: Regionchef Ulf Bergström 040-31 70 00 Arbetschef Jörgen Rangvin 042-17 03 00 Produktionschef Anders Hällvall 040-31 70 00

Om oss

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på 55 Mdr SEK och 17 800 anställda 2017. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.