NCC bygger E12/Obbolavägen i Umeå för 82 Mkr

NCC har fått i uppdrag att utföra arbeten på E12/Obbolavägen i Umeå åt Vägverket för 82 miljoner kronor. Uppdraget innebär breddning av 14 km väg. Dessutom ska två nya trafikplatser och anslutningsvägar byggas. - Vägen ska breddas från 6,5 meter till 13 meter. Vi startar arbetet efter semestern och beräknar vara klara i augusti år 2000, säger Peter Gjörup, chef för NCC Anläggnings region norra Norrland. Totalt kommer cirka 30 personer att sysselsättas under utbyggnadstiden. Utbyggnaden ingår i Vägverkets Umeåprojekt som innebär omfattande infrastrukturinvesteringar för att förbättra trafiksituationen i Umeå. För ytterligare information kontakta: Regionchef Peter Gjörup, NCC Anläggning, region norra Norrland, tel 0920-734 47 och arbetschef Stefan Bäcklund, tel 090-16 82 23 eller 070-566 82 45. NCC Anläggning är specialiserat på väg- och anläggningsbyggande i Sverige och utomlands. NCC Anläggning omsätter närmare 11 miljarder kronor och har 8 000 anställda. NCC Anläggning ingår i NCC-koncernen som är Nordens största bygg- och fastighetsföretag.

Om oss

NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. Vår vision är att förnya vår bransch och skapa de bästa hållbara lösningarna. NCC bygger bostäder, kommersiella fastigheter, industrilokaler och offentliga byggnader, vägar och anläggningar samt övrig infrastruktur. NCC erbjuder även insatsvaror för byggproduktion, såsom kross och asfalt, samt svarar för beläggning, drift och underhåll av vägar. NCC hade år 2015 en omsättning på drygt 53 Mdr SEK och 16 000 anställda, exklusive NCC:s tidigare bostadsutvecklingsaffär som börsnoterades som ett eget bolag i juni 2016.

Prenumerera