NCC bygger energieffektivt kontor i Oslo för 370 MSEK

NCC har fått i uppdrag av Entra Eiendom att bygga ett kontor i Oslo med Statoil Fuel & Retail som hyresgäst. Projektet är värt cirka 370 MSEK, som orderregistreras i det första kvartalet 2013.

Kontoret, byggs för att uppnå nivån ”Excellent” i miljöklassificeringssystemet BREEAM samt energimärkning klass B.

- Högre miljökrav efterfrågas i allt högre grad av både privata och offentliga kunder samt från kontorens användare och hyresgäster. Vi har kompetensen inom miljöområdet och är glada att vi fått förtroendet för uppdraget, säger Nils Christensen, avdelningschef NCC Construction Norge.

I detaljplaneringen av projektet används VDC (Virtual Design and Construction), vilket är ett sätt att planera och bygga projekten virtuellt med 3D-objekt innan det görs i verkligheten. VDC ger på så sätt en god förståelse av lösningarna för samtliga inblandade parter i projektet redan i planeringsstadiet.

Kontoret - som blir totalt 15 300 kvadratmeter, inklusive 4 200 kvadratmeter parkering - blir åtta våningar högt och kommer ha två källarvåningar. Inflyttning är planerad till andra kvartalet 2015.

Kontoret blir även europeiskt huvudkontor för det kanadensiska bolaget Alimentation Couche-Trade, vari Statoil Fuel & Retail är ett helägt dotterbolag,

Projektet orderregisteras i affärsområdet NCC Construction Norge.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Terje Stachnik Hansen, Kommunikationschef NCC Construction Norge, +47 992 16 785
Nils Christensen, Avdelningschef NCC Construction Norge +47 407 61 136
Magnus Jonsson, ansvarig extern kommunikation och mediarelationer NCC AB, 08-585 522 46

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC: bildbank

Informationen är sådan som NCC AB kan vara skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 februari 2013, kl. 16.00.

Samtliga NCCs pressmeddelanden finns på www.ncc.se/press.

NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. NCC hade år 2012 en omsättning på 57 Mdr SEK och 18 000 anställda. NCC Construction Norge bygger bostäder, kontor, vägar, anläggningar och övrig infrastruktur i Norge.

Om oss

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på 55 Mdr SEK och 17 800 anställda 2017. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.